Skip to main content

Newyddion

Uwchraddiad sylweddol i orsaf bwmpio Glenbói bellach ar waith

Mae'r orsaf bwmpio dŵr arwyneb gwerth £1.4 miliwn yng Nglenbói bellach yn gwbl weithredol, gan helpu i amddiffyn y gymuned wedi glaw trwm. Cafodd y system ei rhoi ar waith yn llwyddiannus mewn prawf diweddar wrth i'r orsaf ymdopi ag...

18 Medi 2023

Gosod Pont Hanesyddol y Tramiau Haearn yn dilyn gwaith adnewyddu

Mae cydrannau'r Bont Tramffordd Haearn yn Nhrecynon, sydd wedi'u hadnewyddu'n ofalus, bellach yn cael eu cludo yn ôl i'r safle gwaith er mwyn eu gosod. Mae disgwyl i'r Heneb Gofrestredig, gafodd ei hadeiladu ddechrau'r 1800au, ailagor ym...

15 Medi 2023

Cynnig i drosglwyddo disgyblion Rhigos i Ysgol Gynradd newydd Hirwaun

Bydd y Cabinet yn trafod cynigion ac argymhellion gan Swyddogion y Cyngor yn ymwneud â chau Ysgol Gynradd y Rhigos a throsglwyddo disgyblion i Ysgol Gynradd Hirwaun – gan fod y gostyngiad yn niferoedd y disgyblion yn y Rhigos yn debygol...

15 Medi 2023

Ffair Swyddi Cyngor Rhondda Cynon Taf a'i bartneriaid 2023

Archwiliwch eich cyfleoedd gyrfa yn Ffair Swyddi Cyngor Rhondda Cynon Taf a'i bartneriaid, 2023!

14 Medi 2023

Pigo pwmpenni a hwyl arswydus i'r plant yn Nhaith Pyllau Glo Cymru, Parc Treftadaeth Cwm Rhondda.

Bydd Rhialtwch Calan Gaeaf yn dychwelyd i Daith Pyllau Glo Cymru ym Mharc Treftadaeth Cwm Rhondda ar 30 a 31 Hydref, ac eleni bydd rhagor ar gael na'r arfer.

14 Medi 2023

Terfyn cyflymder diofyn newydd o 20mya i ddod i rym ledled Cymru

Dyma nodyn atgoffa i drigolion fod terfyn cyflymder diofyn o 20mya Llywodraeth Cymru ar gyfer Cymru'n dod i rym ar 17 Medi. Yma, rydyn ni wedi cynnwys dolenni at wybodaeth ddefnyddiol gan Lywodraeth Cymru yn ymwneud â beth i'w ddisgwyl...

13 Medi 2023

Cynnydd cadarnhaol o ran ailosod Pont Droed Llanharan

Mae gwaith gosod pyst wedi'i gwblhau ar yr arglawdd deheuol ac rydyn ni'n falch o gadarnhau bod prawf pwysau llwyddiannus wedi'i gynnal ddydd Gwener, 8 Medi

12 Medi 2023

Maethu Cymru RhCT

Wrth i Lywodraeth Cymru fwrw ymlaen â chynlluniau i ddileu elw o ofal plant sy'n derbyn gofal, mae Maethu Cymru Rhondda Cynon Taf yn tynnu sylw at fanteision maethu gydag awdurdod lleol.

12 Medi 2023

Datganiad y Cyngor ar ymchwiliadau o ran concrit RAAC

Dyma gadarnhau nad ydy Rhondda Cynon Taf yn effro i unrhyw achosion o ddefnyddio RAAC yn ein hysgolion. Mae swyddogion bellach yn cynnal rhagor o astudiaethau yn unol â chyngor Llywodraeth Cymru ar y mater yma

08 Medi 2023

Y Newyddion Diweddaraf am Bont Heol y Maendy

Mae cynnydd da wedi'i wneud ar waith Pont Heol y Maendy, ac mae disgwyl i'r gwaith gael ei gwblhau 7-10 diwrnod yn gynt na'r disgwyl.

08 Medi 2023

Chwilio Newyddion