Skip to main content

Newyddion

Cefnogwch ein Hapêl Siôn Corn 2022

Cefnogwch ein Hapêl Siôn Corn 2022

Efallai bod y Nadolig ychydig o amser i ffwrdd, ond mae'r trefniadau'n dechrau yma, nawr! Mae'n bleser gyda ni gyhoeddi lansiad ein Hapêl Siôn Corn ar gyfer 2022.

28 Tachwedd 2022

Rhybudd Tywydd Melyn ar gyfer RhCT

Rhybudd Tywydd Melyn ar gyfer RhCT

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd tywydd MELYN ar gyfer 2pm (dydd Sadwrn (26 Tachwedd).. Mae disgwyl i gawodydd trwm a tharanllyd effeithio ar Rondda Cynon Taf.

25 Tachwedd 2022

Yr opsiwn a ffefrir sydd wedi'i gynnig i gadw'r Gwasanaeth Prydau yn y Gymuned

Yr opsiwn a ffefrir sydd wedi'i gynnig i gadw'r Gwasanaeth Prydau yn y Gymuned

Yr opsiwn a ffefrir sydd wedi'i gynnig i gadw'r Gwasanaeth Prydau yn y Gymuned

23 Tachwedd 2022

Y Cabinet i ystyried Gwasanaethau Gwastraff ac Ailgylchu

Y Cabinet i ystyried Gwasanaethau Gwastraff ac Ailgylchu

Yr wythnos nesaf, bydd y Cabinet yn ystyried cynigion swyddogion i symud i gasglu bagiau du bob tair wythnos. Yn rhan o'r cynigion, bydd y cyfyngiad o 1 bag du yr wythnos i bob aelwyd, sydd ar waith ar hyn o bryd, yn parhau.

23 Tachwedd 2022

Rhybudd Tywydd Melyn ar gyfer RhCT

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd tywydd MELYN ar gyfer dydd Iau (Tachwedd 24) 10am-7pm. Mae disgwyl i gawodydd trwm a tharanllyd effeithio ar Rhondda Cynon Taf.

23 Tachwedd 2022

Gwylnos yng Ngolau Cannwyll ar Ddiwrnod Rhuban Gwyn

Mae Grŵp Rhuban Gwyn Cwm Taf yn cynnal gwylnos yng ngolau cannwyll i nodi Diwrnod Rhyngwladol Diddymu Trais yn erbyn Menywod, sy'n cael ei alw hefyd yn Ddiwrnod Rhyngwladol y Rhuban Gwyn, ddydd Gwener 25 Tachwedd

23 Tachwedd 2022

Cynnig yr opsiwn a ffefrir i foderneiddio gwasanaethau gofal preswyl

Cynnig yr opsiwn a ffefrir i foderneiddio gwasanaethau gofal preswyl

22 Tachwedd 2022

Dweud eich dweud am Is-ddeddfau Draenio Tir yn Rhondda Cynon Taf

Mae ymgynghoriad wedi dechrau ar y bwriad i gyflwyno Is-ddeddfau Draenio Tir yng Nghyngor Rhondda Cynon Taf.

21 Tachwedd 2022

Diwrnod Hawliau Cynhalwyr - Cefnogi cynhalwyr di-dâl RhCT

Mae'r Cyngor yn cefnofi Diwrnod Hawliau Cynhalwyr, 24 Tachwedd. Byddwn ni'n cydnabod y cyfraniad sylweddol mae ein cynhalwyr di-dâl yn ei wneud i'n cymunedau, wrth i ni geisio sicrhau bod gyda nhw'r wybodaeth a'r cyngor maen nhw eu hangen

18 Tachwedd 2022

Parcio AM DDIM dros gyfnod y Nadolig yn Aberdâr a Phontypridd am y nawfed flwyddyn

Bydd menter barcio AM DDIM y Cyngor yn Aberdâr a Phontypridd dros y Nadolig yn parhau eto yn 2022, o 10am bob dydd ym mis Rhagfyr. Y bwriad yw annog trigolion i siopa'n lleol a chefnogi ein masnachwyr ar y stryd fawr dros y Nadolig

18 Tachwedd 2022

Chwilio Newyddion