Skip to main content

Newyddion

Ras Gyfnewid Baton y Frenhines yn dychwelyd i Rondda Cynon Taf.

Mae Ras Gyfnewid Baton y Frenhines 2022 yn dychwelyd i Rondda Cynon Taf!

29 Mehefin 2022

Prydau Ysgol am Ddim ar gyfer ein disgyblion ieuengaf i ddechrau o fis Medi

Yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru, mae'r Cyngor wedi cadarnhau y bydd pob disgybl dosbarth derbyn yn cael cynnig prydau ysgol am ddim o fis Medi ymlaen, gyda disgyblion Blwyddyn 1 a 2 i ddilyn yn gynnar y flwyddyn nesaf.

27 Mehefin 2022

Picnic y Tedis 2022

Daeth miloedd o'n trigolion ieuengaf, eu rhieni a'u cynhalwyr i fwynhau'r haul ym Mhicnic y Tedis, wrth iddo ddychwelyd i'w leoliad bendigedig, Parc Coffa Ynysangharad ym Mhontypridd.

27 Mehefin 2022

Cynghorydd wedi'i benodi'n Gadeirydd Awdurdod Tân

Mae un o Gynghorwyr Rhondda Cynon Taf, y Cynghorydd Steven Bradwick, wedi'i benodi'n Gadeirydd Awdurdod Tân ac Achub De Cymru ac mae'n edrych ymlaen at ddechrau yn ei rôl newydd.

27 Mehefin 2022

Ailagor bwyty poblogaidd yn Aberpennar ar ôl cyfnod cythryblus Covid

Mae staff mewn bwyty poblogaidd yn Aberpennar, a wnaeth ymdrech gymunedol hanfodol yn ystod pandemig y Coronafeirws, wrth eu bodd bod modd iddyn nhw ddechrau gweini bwyd a diodydd, gan gynnwys eu cerfdy enwog, unwaith eto.

24 Mehefin 2022

Y diweddaraf am weithgarwch y Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid

Mae'r Cabinet wedi cael yr wybodaeth ddiweddaraf ar y cymorth ychwanegol sy'n cael ei gynnig i bobl ifainc drwy fuddsoddiad diweddar mewn gwasanaethau ieuenctid - a chytunodd yr Aelodau i'r Cyngor ddyblu nifer y cerbydau clwb ieuenctid...

24 Mehefin 2022

Disgyblion Ifainc yn Creu Gardd Jiwbilî Platinwm

Mae disgyblion ifainc Ysgol Gynradd Trewiliam yn mwynhau dysgu am arddwriaeth ac wedi bod yn brysur yn creu Gardd Jiwbilî Platinwm ar dir eu hysgol i nodi 70 mlynedd o deyrnasiad y frenhines.

23 Mehefin 2022

Strategaeth Cyngor RhCT - Coed, Coetiroedd a Gwrychoedd

Mae'r Cabinet yn ystyried strategaeth Goed, Coetiroedd a Gwrychoedd newydd cyn cychwyn ar broses ymgynghori sy'n para wyth wythnos gyda thrigolion a rhanddeiliaid eraill.

23 Mehefin 2022

Disgyblion yn ail-ddysgu am ryfeddodau ailgylchu gwastraff

Disgyblion yn ail-ddysgu am ryfeddodau ailgylchu gwastraff

22 Mehefin 2022

Perchennog Ci Anghyfrifol yn Wynebu Achos Llys!

Perchennog Ci Anghyfrifol yn Wynebu Achos Llys!

22 Mehefin 2022

Chwilio Newyddion