Skip to main content

Newyddion

Heini yn yr Haf gyda thocyn 10 diwrnod Hamdden am Oe

Byddwch yn Heini yn yr Haf gyda thocyn 10 diwrnod Hamdden am Oes.

12 Mai 2022

Clwb Brecwast gorau Cymru yn RhCT

Mae staff a disgyblion yn Ysgol Gynradd y Rhigos yn falch iawn o dderbyn y wobr yma. Maen nhw wedi derbyn gwahoddiad i Wobrau Clwb Brecwast Kellogg's yn Llundain ar 21 Mehefin i gasglu eu gwobr

10 Mai 2022

Hamdden am Oes yn yr awyr agored!

Hamdden am Oes yn yr awyr agored!

05 Mai 2022

Etholiadau Llywodraeth Leol 2022

Dyma ble mae modd i chi weld sut mae eich pleidlais chi wedi effeithio ar fap gwleidyddol Rhondda Cynon Taf.

04 Mai 2022

Diweddariad: Gwaith ar Gantilifer Nant Cwm-parc a Phont y Stiwt yn Nhreorci

Mae'r Cyngor wedi ailgydio yn y gwaith ar Heol yr Orsaf yn Nhreorci i gryfhau strwythurau allweddol sy'n cefnogi'r ffordd. Mae'r gwaith paratoi wedi dechrau a bydd y prif waith yn dechrau yn gynnar ym mis Mai eleni

04 Mai 2022

Gweithgareddau ar gael yn 2022 gyda Nathaniel Cars

Mae llu o weithgareddau ar gael yn Rhondda Cynon Taf trwy gydol 2022 ac mae busnes adnabyddus bellach yn noddi'r rhaglen.

04 Mai 2022

Dirwy am werthu Nwyddau Ffug

Mae dau o drigolion Rhondda Cynon Taf, gweithiwr a pherchennog siop yn Aberpennar, wedi cael eu herlyn gan Adran Safonau Masnach Cyngor Rhondda Cynon Taf am redeg busnes twyllodrus ac am fwriadu gwerthu nwyddau ffug a oedd yn eu meddiant.

29 Ebrill 2022

Gwaith ar Stryd Fawr Llantrisant – Cwestiynau Cyffredin

Mae'r Cyngor wedi ateb Cwestiynau Cyffredin am y gwaith sylweddol i atgyweirio wal fawr ar Stryd Fawr Llantrisant – gan gynnwys pam mae angen y system draffig unffordd dros dro yn ei ffurf bresennol

29 Ebrill 2022

Diweddariad: Gwaith Dŵr Cymru ar Stryd yr Afon yn Nhrefforest

Mae Dŵr Cymru angen cau ffordd ychwanegol i gwblhau'r gwaith dargyfeirio i'r brif bibell ddŵr. Bydd yn digwydd dros benwythnos Gŵyl y Banc (8am ddydd Sadwrn, 30 Ebrill, tan 6am ddydd Mawrth, 3 Mai)

29 Ebrill 2022

Adroddiad Adran 19 - Deddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 - Cwm-bach

Mae'r Cyngor wedi cyhoeddi'r trydydd adroddiad ar ddeg yn unol ag Adran 19 o Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 yn dilyn Storm Dennis. Mae'r adroddiad yma'n canolbwyntio ar achosion y llifogydd yng Nghwm-bach

25 Ebrill 2022

Chwilio Newyddion