Skip to main content

Newyddion

Gwobr Genedlaethol i'r Dirprwy Bennaeth, Nicola Richards

Mae Dirprwy Bennaeth yn Rhondda Cynon Taf wedi ennill Gwobr Arian yng Ngwobrau Addysgu Cenedlaethol Pearson 2022.

16 Mehefin 2022

Môr-filwyr Brenhinol yn Ymweld â Chofeb y Falklands RhCT

I nodi 40 mlynedd ers Gwrthdaro'r Falklands, mae carfan o'r Môr-filwyr Brenhinol wedi talu teyrnged wrth Gofeb y Falklands ym Mharc Coffa Ynysangharad.

16 Mehefin 2022

Gwelliannau draenio i'w cyflawni ar yr A4059 ger y Drenewydd

Bydd y Cyngor yn cyflawni gwelliannau draenio ar yr A4059 ger y Drenewydd, Aberpennar, i leihau'r perygl llifogydd yn ystod glaw trwm. Bydd y gwaith yn dechrau ar 20 Mehefin a bydd llif traffig i'r ddau gyfeiriad yn cael ei gynnal

14 Mehefin 2022

Wythnos Genedlaethol Rhoddwyr Gwaed

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn cefnogi ymgyrch Gwasanaeth Gwaed Cymru ac Wythnos Genedlaethol Rhoddwyr Gwaed (13-19 Mehefin), sy'n galw ar ragor o bobl ledled y Fwrdeistref Sirol i roi gwaed.

13 Mehefin 2022

Buddsoddiad pellach er mwyn cyflawni gwelliannau i fannau chwarae

Mae'r Cyngor wedi cyhoeddi'i raglen i wella 19 man chwarae i blant yn ystod 2022/23. Mae'r Cyngor eisoes wedi adnewyddu dros 100 o gyfleusterau yn ystod y saith mlynedd diwethaf, yn rhan o fuddsoddiad gwerth £4.8miliwn

10 Mehefin 2022

Panto 'Jack & The Beanstalk' yn theatrau RhCT y Nadolig yma

Yn dilyn llwyddiant aruthrol panto digidol Aladdin y llynedd, mae theatrau RhCT yn falch o gyhoeddi y bydd cynhyrchiad newydd sbon, Jack & The Beanstalk

09 Mehefin 2022

Cau Maes Parcio Stryd y Santes Catrin dros dro ar gyfer gwaith uwchraddio

Mae'r Cyngor wedi cyhoeddi y bydd Maes Parcio Stryd y Santes Catrin ym Mhontypridd yn cau dros dro am bedwar diwrnod o 13 Mehefin. Mae hyn er mwyn gosod peiriannau codi tocynnau newydd, gan hefyd fanteisio ar y cyfle i lanhau'r cyfleusterau

09 Mehefin 2022

Gwasanaeth Coffáu Rhyfel y Falklands

Union 40 mlynedd yn ôl yr wythnos yma, ymosodwyd ar long Sir Galahad a Sir Tristram yn Ne'r Iwerydd, un o adegau allweddol Rhyfel y Falklands, gan ladd 48 o ddynion y Lluoedd Arfog Prydeinig, y rhan fwyaf ohonyn nhw o'r Gwarchodlu Cymreig.

09 Mehefin 2022

Cyngor Wedi Ymrwymo i Gyfamod y Lluoedd Arfog

Mae eleni yn nodi 10 mlynedd ers i Gyngor Rhondda Cynon Taf ddod yn un o'r Awdurdodau Lleol cyntaf yng Nghymru i sefydlu Cyfamod y Lluoedd Arfog, a elwid gynt yn Gyfamod Cymunedol y Lluoedd Arfog.

06 Mehefin 2022

Queen's Birthday Honours for Council Leader

Rhondda Cynon Taf Council Leader, Councillor Andrew Morgan, has been awarded an OBE in The Queen's Birthday Honours.

01 Mehefin 2022

Chwilio Newyddion