Skip to main content

Newyddion

Canolfan Arddio Maesnewydd yn Ailagor Ei Drysau

Mae'r gwanwyn wedi cyrraedd ac mae modd i drigolion Rhondda Cynon Taf fynd yn ôl i Ganolfan Arddio a Siop Goffi Maesnewydd i brynu bob math o bethau ar gyfer yr ardd - a hynny am y tro cyntaf ers dwy flynedd.

06 Ebrill 2022

Margaret yn dal i ddysgu yn 100 mlwydd oed

Mae Pennaeth o Rondda Cynon Taf sydd wedi ymddeol yn astudio Technoleg Cyfrifiaduron a hithau'n 100 mlwydd oed!

05 Ebrill 2022

Hamdden am Oes - Oriau agor y Pasg

Hamdden am Oes - Oriau agor y Pasg

04 Ebrill 2022

Datganiad Arweinydd y Cyngor ar yr Argyfwng Costau Byw

Roeddwn i wedi fy siomi â'r mesurau cyhoeddodd y Canghellor yn ei ddatganiad yr wythnos yma.

25 Mawrth 2022

Canaitâd cynllunio i ddatblygu ysgolion yn y Beddau a Rhydfelen

Mae'r Cyngor wedi derbyn caniatâd cynllunio ar gyfer datblygiadau yn y Beddau a Rhydfelen i ddarparu cyfleusterau newydd yn rhan o fuddsoddiad gwerth £60 miliwn ar draws Ardal Ehangach Pontypridd

25 Mawrth 2022

Y Pwyllgor Cynllunio a Datblygu yn cefnogi cais cynllunio i adeiladu pont droed newydd yn Castle Inn

Mae'r Pwyllgor Cynllunio a Datblygu wedi cefnogi cais cynllunio'r Cyngor i adeiladu pont droed newydd yn Castle Inn yn Nhrefforest. Bydd y bont newydd yn golygu y bodd modd croesi Afon Taf eto a bydd yn lleihau risg llifogydd yno

25 Mawrth 2022

Croeso'n ôl i Ŵyl Aberdâr

Croeso'n ôl i Ŵyl Aberdâr – dathliad deuddydd llawn hwyl a chyffro i ddathlu ei bod yn ôl!

25 Mawrth 2022

Ailgylchwch Wastraff Gwyrdd y Gwanwyn yma

Torrwch wair y Gwanwyn yma ond cofiwch fod bag newydd i'ch helpu chi!

25 Mawrth 2022

Gyrru ymlaen â Strategaeth Cerbydau Trydan

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn 'gyrru ymlaen' â'i Strategaeth Cerbydau Trydan gan chwarae ei ran i leihau ei ôl troed carbon wrth i'r byd frwydro yn erbyn y newid yn yr hinsawdd.

25 Mawrth 2022

Eich gwastraff chi, eich cyfrifoldeb chi!

Eich gwastraff chi, eich cyfrifoldeb chi!

25 Mawrth 2022

Chwilio Newyddion