Skip to main content

Newyddion

Adborth i'w ystyried o'r ymgynghoriad ar Gynigion Cludiant Rhwng y Cartref A'r Ysgol

Bydd adroddiad sy'n amlinellu'r adborth a ddaeth i law mewn perthynas â'r Polisi newydd arfaethedig ar gyfer Cludiant rhwng y Cartref a'r Ysgol yn cael ei gyflwyno i'w graffu ymlaen llaw gan Bwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Cyngor yr...

13 Mawrth 2024

Cynllun gwella llwybr teithio llesol allweddol yn Ynys-y-bwl

Bydd defnyddwyr Llwybr Beicio Lady Windsor rhwng Ynysybwl a Pontypridd yn sylwi ar waith gwella yn cael ei gynnal yr wythnos nesaf

13 Mawrth 2024

Adroddiad cynnydd ar ddatblygiad ysgol cyffrous yn ardal Pont-y-clun

Mae Staff a disgyblion yn ardal Pont-y-clun wedi croesawu Aelod o'r Cabinet ar faterion Addysg y Cyngor ar ymweliad - i ddathlu'r cynnydd sydd wedi'i wneud tuag at adeiladu eu hadeilad ysgol gynradd newydd sbon erbyn 2025

13 Mawrth 2024

Gwaith gwrthsefyll llifogydd wedi'i gwblhau yn Heol y Dyffryn yn Aberpennar

Yn rhan o'r gwaith ger y gyffordd â Heol Aber-ffrwd, cafodd y cwlfer ei newid a siambr archwilio ac arllwysfa newydd eu gosod

12 Mawrth 2024

Ydych hi'n barod, gefnogwyr Lido Ponty?

Ydych hi'n barod, gefnogwyr Lido Ponty? Mae prif dymor yr haf yn dechrau ar ddiwedd y mis, yn barod ar gyfer gwyliau'r Pasg!

12 Mawrth 2024

Dau Brosiect YEPS ar y Rhestr Fer ar gyfer Gwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid Cenedlaethol 2024

Cyrhaeddodd dau o brosiectau Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid (YEPS) y Cyngor restr fer rownd derfynol Gwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid Cenedlaethol, a gynhaliwyd yn Llandudno ar 22 Chwefror.

07 Mawrth 2024

Y Cyngor yn cytuno ar Strategaeth ar gyfer Cyllideb 2024/25

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi cytuno ar y gyllideb ar gyfer 2024/25.

07 Mawrth 2024

Rhyddhau cynlluniau lleoliad ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Rhondda Cynon Taf 2024

Rydyn ni'n cyfri'r diwrnodau tan Eisteddfod Genedlaethol Rhondda Cynon Taf! Gyda 150 diwrnod i fynd, mae'r cynlluniau ar gyfer gŵyl ddiwylliannol fwyaf Ewrop wedi'u rhyddhau.

06 Mawrth 2024

Arddangosfa i nodi 40 mlynedd ers Streic y Glowyr 1984-85

Bydd arddangosfa o ffotograffau grymus a gymerwyd cyn, yn ystod ac ar ôl Streic y Glowyr 1984-85 yn agor i'r cyhoedd yn Amgueddfa Parc Treftadaeth Cwm Rhondda ddydd Mercher, 6 Mawrth. ​

29 Chwefror 2024

Trefniadau traffig ar gyfer gwaith ailddatblygu neuadd bingo Pontypridd

Bydd y lôn ar gyfer troi i'r dde i'r Graig sydd ar gau ar Heol Sardis yn cael ei hailagor erbyn diwedd y dydd, ddydd Gwener, 1 Mawrth - yna, o ddydd Llun, bydd y lôn agosaf at safle'r gwaith ar gau am gyfnod amhenodol

29 Chwefror 2024

Chwilio Newyddion