Skip to main content

Newyddion

Cegaid o Fwyd Cymru, yn ôl yn 2022.

Rydych chi'n gwybod bod yr haf wedi cyrraedd pan mae'n gwesteion ni ar gyfer Cegaid o Fwyd Cymru ym Mharc Coffa Ynysangharad wedi'u cadarnhau.

12 Gorffennaf 2022

Diwrnod y Lluoedd Arfog 2022

Er gwaethaf y tywydd glawog, daeth cymunedau Rhondda Cynon Taf at ei gilydd ar gyfer Diwrnod y Lluoedd Arfog 2022, gyda gorymdaith a dathliad i'r teulu.

11 Gorffennaf 2022

Traciau a Llwybrau newydd ar agor ym Mharc Gwledig Cwm Dâr

Mae Parc Gwledig Cwm Dâr wedi bod yn destun gwaith cynaliadwy i ddatblygu a gosod llwybrau amlddefnydd, gyda dehongliadau ac adeiladwaith i ymwelwyr.

11 Gorffennaf 2022

Docyn Haf Newydd Hamdden am Oes

Mae astudiaethau wedi dod i ben, myfyrwyr yn dychwelyd adref ac ysgolion yn cau am y gwyliau – felly beth am fanteisio ar docyn haf newydd Hamdden am Oes?

08 Gorffennaf 2022

Cytuno ar gynyddu cyfraddau cyflog staff y Cyngor sy'n ennill llai

Mewn ymateb i'r argyfwng costau byw sy'n mynd rhagddo ac yn dilyn adolygiad o'i strwythur graddfeydd cyflog, mae'r Cyngor wedi cymeradwyo cynigion pwysig i gynyddu cyfraddau cyflog fesul awr ei staff sy'n ennill llai

08 Gorffennaf 2022

Newid i drefniadau traffig er mwyn cynnal gwaith atgyweirio parhaus i waliau yn Llantrisant

Bydd y trefniadau traffig dros dro presennol ar Stryd Fawr Llantrisant yn newid o nos Sul. Mae hyn yn dilyn cais gan fusnesau lleol i wella mynediad ac, nawr bod tymor arholiadau'r ysgol bellach ar ben, mae'n bosibl

08 Gorffennaf 2022

Gwaith cam un Cynllun Lliniaru Llifogydd Treorci i ddechrau

Yn fuan, bydd y Cyngor yn dechrau ar y gwaith o atgyweirio ac uwchraddio'r seilwaith draenio presennol yn rhan o gam un Cynllun Lliniaru Llifogydd Treorci, sy'n cael ei ddatblygu ar y cyd â Chyfoeth Naturiol Cymru a Llywodraeth Cymru

08 Gorffennaf 2022

Disgyblion o Ysgol Gyfun Treorci yn derbyn Statws Llysgennad Ieuenctid

Pupils from Treorchy Comprehensive School awarded Youth Ambassador Status.

07 Gorffennaf 2022

Dweud eich dweud ar gynlluniau drafft ar gyfer ysgol newydd Ysgol Gynradd Gymraeg Llyn y Forwyn

Mae modd i drigolion weld y cynlluniau cychwynnol a dweud eu dweud mewn perthynas â'r cynlluniau sy'n ymwneud â'r ysgol gynradd newydd arfaethedig ar gyfer Ysgol Gynradd Gymraeg Llyn y Forwyn yng Nglynrhedynog, yn rhan o ymgynghoriad...

01 Gorffennaf 2022

Gwobrau Cyn-filwyr Cymru 2022

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf ac un o'i weithwyr sy'n filwr wrth gefn i'r Lluoedd Arfog wedi cyrraedd y rhestr fer yn rhan o Wobrau Cyn-filwyr Cymru 2022.

30 Mehefin 2022

Chwilio Newyddion