Skip to main content

Newyddion

Newid i drefniadau traffig er mwyn cynnal gwaith atgyweirio parhaus i waliau yn Llantrisant

Bydd y trefniadau traffig dros dro presennol ar Stryd Fawr Llantrisant yn newid o nos Sul. Mae hyn yn dilyn cais gan fusnesau lleol i wella mynediad ac, nawr bod tymor arholiadau'r ysgol bellach ar ben, mae'n bosibl

08 Gorffennaf 2022

Gwaith cam un Cynllun Lliniaru Llifogydd Treorci i ddechrau

Yn fuan, bydd y Cyngor yn dechrau ar y gwaith o atgyweirio ac uwchraddio'r seilwaith draenio presennol yn rhan o gam un Cynllun Lliniaru Llifogydd Treorci, sy'n cael ei ddatblygu ar y cyd â Chyfoeth Naturiol Cymru a Llywodraeth Cymru

08 Gorffennaf 2022

Disgyblion o Ysgol Gyfun Treorci yn derbyn Statws Llysgennad Ieuenctid

Pupils from Treorchy Comprehensive School awarded Youth Ambassador Status.

07 Gorffennaf 2022

Dweud eich dweud ar gynlluniau drafft ar gyfer ysgol newydd Ysgol Gynradd Gymraeg Llyn y Forwyn

Mae modd i drigolion weld y cynlluniau cychwynnol a dweud eu dweud mewn perthynas â'r cynlluniau sy'n ymwneud â'r ysgol gynradd newydd arfaethedig ar gyfer Ysgol Gynradd Gymraeg Llyn y Forwyn yng Nglynrhedynog, yn rhan o ymgynghoriad...

01 Gorffennaf 2022

Gwobrau Cyn-filwyr Cymru 2022

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf ac un o'i weithwyr sy'n filwr wrth gefn i'r Lluoedd Arfog wedi cyrraedd y rhestr fer yn rhan o Wobrau Cyn-filwyr Cymru 2022.

30 Mehefin 2022

Ailgyflwyno cais am gyllid y Gronfa Ffyniant Bro ar gyfer safle Ffatri Cyw Iâr Mayhew

Mae'r Cabinet wedi clywed yr wybodaeth ddiweddaraf am fwriad y Cyngor i gyflwyno cais am ragor o gyllid gan Gronfa Ffyniant Bro'r DU. Cytunodd y Cabinet y bydd cais gwell sy'n ymwneud â safle hen Ffatri Cyw Iâr Mayhew yn cael ei ailgyflwyno

30 Mehefin 2022

Dysgwch ragor am gynllun deuoli'r A4119 mewn arddangosfeydd lleol

Bydd y Cyngor yn cynnal arddangosfeydd i'r cyhoedd yng Nghoed-elái ac Ynysmaerdy yr wythnos nesaf, gan roi'r cyfle i drigolion gael rhagor o wybodaeth am raglen waith cynllun deuoli'r A4119, a fydd yn dechrau yn ddiweddarach yn yr haf eleni

30 Mehefin 2022

Cyflogi Carfan Wardeiniaid y Gymuned newydd wedi'i gytuno gan y Cabinet

Cyflogi Carfan Wardeiniaid y Gymuned newydd wedi'i gytuno gan y Cabinet

30 Mehefin 2022

Y Cabinet yn pwysleisio ei ymrwymiad i'r Lluoedd Arfog

Y Cabinet yn pwysleisio ei ymrwymiad i'r Lluoedd Arfog

30 Mehefin 2022

Adroddiadau llifogydd Adran 19 yn ymwneud ag Abercwmboi, Fernhill a'r Porth

Mae'r Cyngor wedi cyhoeddi dau adroddiad yn unol ag Adran 19 y Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 yn dilyn Storm Dennis. Mae bellach wedi cyhoeddi cyfanswm o 15 adroddiad o'r fath. Mae'r adroddiadau diweddaraf yn canolbwyntio ar...

29 Mehefin 2022

Chwilio Newyddion