Skip to main content

Newyddion

Contractwyr yn paratoi'r safle i adeiladu Cynllun Tai â Gofal Ychwanegol y Porth

Mae gwaith bellach wedi dechrau ar y safle i adeiladu cynllun gofal ychwanegol newydd â 60 gwely yn y Porth – wrth i gontractwr cyn-gychwyn y Cyngor a Linc Cymru (Linc) wneud cynnydd gyda'r gwaith rhagarweiniol cyn y prif gam adeiladu

31 Mai 2022

Cyfle i leisio'ch barn ynglŷn â phrosiect posibl ar safle'r hen ffatri ieir

Yn fuan, bydd y Cyngor yn ymgynghori â thrigolion ynglŷn â phrosiect posib i ailddatblygu safle hen ffatri ieir Mayhew yn Nhrecynon. Gall y prosiect arwain at ailddefnyddio'r tir, gan gefnogi busnesau lleol bach i dyfu a darpariaeth...

31 Mai 2022

Cynnal a Chadw Hanfodol

Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol, ni fydd ein systemau E-gyfrif ac E-Hawlio ar gael am gyfnod rhwng 14:00pm a 17:00pm ddydd Mawrth 31 Mai 2022.

31 Mai 2022

Dathlwch Jiwbilî Platinwm y Frenhines!

Mae'r Cyngor yn ymuno â'r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) i sicrhau bod unrhyw fwyd rydych chi'n ei baratoi i'w weini mewn achlysur dathlu neu barti stryd yn ddiogel i'ch gwesteion ei fwyta.

30 Mai 2022

Penodi Cabinet Newydd y Cyngor

Cafodd y Cynghorydd Andrew Morgan (Ward Aberpennar) ei ailethol yn Arweinydd y Cyngor yn y 27ain Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ar 25 Mai.

30 Mai 2022

Llywydd Cyngor Rhondda Cynon Taf

Mae'r Cynghorydd Gareth Hughes wedi'i benodi'n Llywydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf ar gyfer y flwyddyn i ddod.

27 Mai 2022

Sioe Ceir Clasur 2022

Bydd Taith Pyllau Glo Cymru ym Mharc Treftadaeth Cwm Rhondda yn llawn bwrlwm y mis nesaf wrth i drefnwyr baratoi ar gyfer Sioe Ceir Clasur 2022.

26 Mai 2022

Hamdden am Oes: Gwyl Banc y Jiwbili

Hamdden am Oes: Gwyl Banc y Jiwbili

26 Mai 2022

Penodi Maer Newydd

Cafodd y Cynghorydd Wendy Treeby ei hailbenodi'n Faer Rhondda Cynon Taf yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol y Cyngor, a gafodd ei gynnal ddydd Mercher, 25 Mai 2022.

26 Mai 2022

Amser i Ddathlu Ailgylchu fel Brenhines!

Rhowch ddiwrnod i'r Frenhines i'ch gwastraff ailgylchu yn ystod Gŵyl Banc y Jiwbilî ac ailgylchwch fel y brenhinoedd a'r breninesau yr ydych chi yn Rhondda Cynon Taf.

25 Mai 2022

Chwilio Newyddion