Skip to main content

Newyddion

Adroddiad ymchwiliad llifogydd Adran 19 ar gyfer storm yn Rhydfelen

Adroddiad ymchwiliad llifogydd Adran 19 ar gyfer storm yn Rhydfelen

Heddiw mae'r Cyngor wedi cyhoeddi adroddiad Adran 19 sy'n canolbwyntio ar achosion llifogydd yn ystod storm mis Hydref 2021 yn Rhydfelen, o dan ei ddyletswyddau a amlinellir yn Neddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010

07 Chwefror 2023

Arweinydd y Cyngor yn derbyn OBE

Arweinydd y Cyngor yn derbyn OBE

Mae Arweinydd Cyngor Rhondda Cynon Taf, y Cynghorydd Andrew Morgan wedi derbyn OBE gan Dywysog Cymru mewn arwisgiad yng Nghastell Windsor ddydd Mercher 1 Chwefror

03 Chwefror 2023

Blog mis Ionawr 2023

Blog mis Ionawr 2023

Blog mis Ionawr 2023

03 Chwefror 2023

Nawr Yw'r Amser Maethu Cymru

Nawr Yw'r Amser Maethu Cymru

Nawr Yw'r Amser Maethu Cymru

02 Chwefror 2023

Y diweddaraf am gynllun atgyweirio sylweddol y Bont Wen

Mae'r Cyngor wedi rhoi'r diweddaraf am waith atgyweirio Pont Heol Berw (Y Bont Wen) ym Mhontypridd, er mwyn diogelu'r strwythur rhestredig at y dyfodol

02 Chwefror 2023

Prydau Ysgol am ddim i holl blant Ysgolion Cynradd

Prydau Ysgol am ddim i holl blant Ysgolion Cynradd

01 Chwefror 2023

Cynllun atgyweirio wal gynnal Parc Treftadaeth Cwm Rhondda

Cyn bo hir bydd y Cyngor yn dechrau ar gynllun yn Nhrehafod i atgyweirio rhannau o wal gynnal Parc Treftadaeth Cwm Rhondda sydd wedi'u difrodi. Bydd cam cyntaf y gwaith yn dechrau ar Heol Trehafod dydd Llun

30 Ionawr 2023

Cam nesaf y broses o ymestyn gwasanaeth trenau i deithwyr i Hirwaun

Mae gwaith datblygu pellach tuag at ymestyn y gwasanaeth trenau o Aberdâr i Hirwaun ar y gweill, wedi i'r Cyngor sicrhau cyllid sylweddol gan Lywodraeth Cymru drwy Awdurdod Trafnidiaeth Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

30 Ionawr 2023

Plac Glas i Gofio am Wyrcws Undeb Pontypridd

Mae Plac Glas wedi cael ei ddadorchuddio gan Faer Rhondda Cynon Taf, y Cynghorydd Wendy Treeby, ym Mharc Iechyd Dewi Sant, sef safle hen Wyrcws Undeb Pontypridd

30 Ionawr 2023

Diwrnod Cofio'r Holocost 2023

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn falch o gefnogi Diwrnod Cofio'r Holocost 2023 (ddydd Gwener, 27 Ionawr). Y thema eleni yw 'Pobl Gyffredin'

27 Ionawr 2023

Chwilio Newyddion