Skip to main content

Newyddion

Etholiadau Llywodraeth Leol 2022

Dyma ble mae modd i chi weld sut mae eich pleidlais chi wedi effeithio ar fap gwleidyddol Rhondda Cynon Taf.

04 Mai 2022

Diweddariad: Gwaith ar Gantilifer Nant Cwm-parc a Phont y Stiwt yn Nhreorci

Mae'r Cyngor wedi ailgydio yn y gwaith ar Heol yr Orsaf yn Nhreorci i gryfhau strwythurau allweddol sy'n cefnogi'r ffordd. Mae'r gwaith paratoi wedi dechrau a bydd y prif waith yn dechrau yn gynnar ym mis Mai eleni

04 Mai 2022

Gweithgareddau ar gael yn 2022 gyda Nathaniel Cars

Mae llu o weithgareddau ar gael yn Rhondda Cynon Taf trwy gydol 2022 ac mae busnes adnabyddus bellach yn noddi'r rhaglen.

04 Mai 2022

Dirwy am werthu Nwyddau Ffug

Mae dau o drigolion Rhondda Cynon Taf, gweithiwr a pherchennog siop yn Aberpennar, wedi cael eu herlyn gan Adran Safonau Masnach Cyngor Rhondda Cynon Taf am redeg busnes twyllodrus ac am fwriadu gwerthu nwyddau ffug a oedd yn eu meddiant.

29 Ebrill 2022

Gwaith ar Stryd Fawr Llantrisant – Cwestiynau Cyffredin

Mae'r Cyngor wedi ateb Cwestiynau Cyffredin am y gwaith sylweddol i atgyweirio wal fawr ar Stryd Fawr Llantrisant – gan gynnwys pam mae angen y system draffig unffordd dros dro yn ei ffurf bresennol

29 Ebrill 2022

Diweddariad: Gwaith Dŵr Cymru ar Stryd yr Afon yn Nhrefforest

Mae Dŵr Cymru angen cau ffordd ychwanegol i gwblhau'r gwaith dargyfeirio i'r brif bibell ddŵr. Bydd yn digwydd dros benwythnos Gŵyl y Banc (8am ddydd Sadwrn, 30 Ebrill, tan 6am ddydd Mawrth, 3 Mai)

29 Ebrill 2022

Adroddiad Adran 19 - Deddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 - Cwm-bach

Mae'r Cyngor wedi cyhoeddi'r trydydd adroddiad ar ddeg yn unol ag Adran 19 o Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 yn dilyn Storm Dennis. Mae'r adroddiad yma'n canolbwyntio ar achosion y llifogydd yng Nghwm-bach

25 Ebrill 2022

Merch cyn-filwr Rhyfel y Falklands yn cofio ei thad

Mae merch milwr Rhyfel y Falklands a gafodd ei ladd pan fomiwyd llong y Sir Galahad 40 mlynedd yn ôl wedi ymroi'n llwyr i gadw'r cof amdano'n fyw.

25 Ebrill 2022

Dyn wedi'i erlyn am werthu nwyddau ffug

Mae dyn o Ferthyr Tudful wedi cael ei erlyn yn llwyddiannus gan Adran Safonau Masnach Cyngor Rhondda Cynon Taf am weithredu busnes twyllodrus ac am fwriadu gwerthu nwyddau ffug a oedd yn ei feddiant.

22 Ebrill 2022

Cau ffyrdd a gwasanaeth bws gwennol yn Nhonpentre ar ddydd Sul

Mae'r Cyngor angen cau ffordd ar y tri dydd Sul nesaf yn Nhonpentre, er mwyn cwblhau'r gwaith o osod wyneb newydd ac ail-leinio ar gyfer gwaith parhaus ar y gylchfan fach yn Heol yr Eglwys

22 Ebrill 2022

Chwilio Newyddion