Skip to main content

Newyddion

Gwobrau Cyn-filwyr Cymru 2022

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf ac un o'i weithwyr sy'n filwr wrth gefn i'r Lluoedd Arfog wedi cyrraedd y rhestr fer yn rhan o Wobrau Cyn-filwyr Cymru 2022.

30 Mehefin 2022

Ailgyflwyno cais am gyllid y Gronfa Ffyniant Bro ar gyfer safle Ffatri Cyw Iâr Mayhew

Mae'r Cabinet wedi clywed yr wybodaeth ddiweddaraf am fwriad y Cyngor i gyflwyno cais am ragor o gyllid gan Gronfa Ffyniant Bro'r DU. Cytunodd y Cabinet y bydd cais gwell sy'n ymwneud â safle hen Ffatri Cyw Iâr Mayhew yn cael ei ailgyflwyno

30 Mehefin 2022

Dysgwch ragor am gynllun deuoli'r A4119 mewn arddangosfeydd lleol

Bydd y Cyngor yn cynnal arddangosfeydd i'r cyhoedd yng Nghoed-elái ac Ynysmaerdy yr wythnos nesaf, gan roi'r cyfle i drigolion gael rhagor o wybodaeth am raglen waith cynllun deuoli'r A4119, a fydd yn dechrau yn ddiweddarach yn yr haf eleni

30 Mehefin 2022

Cyflogi Carfan Wardeiniaid y Gymuned newydd wedi'i gytuno gan y Cabinet

Cyflogi Carfan Wardeiniaid y Gymuned newydd wedi'i gytuno gan y Cabinet

30 Mehefin 2022

Y Cabinet yn pwysleisio ei ymrwymiad i'r Lluoedd Arfog

Y Cabinet yn pwysleisio ei ymrwymiad i'r Lluoedd Arfog

30 Mehefin 2022

Adroddiadau llifogydd Adran 19 yn ymwneud ag Abercwmboi, Fernhill a'r Porth

Mae'r Cyngor wedi cyhoeddi dau adroddiad yn unol ag Adran 19 y Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 yn dilyn Storm Dennis. Mae bellach wedi cyhoeddi cyfanswm o 15 adroddiad o'r fath. Mae'r adroddiadau diweddaraf yn canolbwyntio ar...

29 Mehefin 2022

Ras Gyfnewid Baton y Frenhines yn dychwelyd i Rondda Cynon Taf.

Mae Ras Gyfnewid Baton y Frenhines 2022 yn dychwelyd i Rondda Cynon Taf!

29 Mehefin 2022

Prydau Ysgol am Ddim ar gyfer ein disgyblion ieuengaf i ddechrau o fis Medi

Yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru, mae'r Cyngor wedi cadarnhau y bydd pob disgybl dosbarth derbyn yn cael cynnig prydau ysgol am ddim o fis Medi ymlaen, gyda disgyblion Blwyddyn 1 a 2 i ddilyn yn gynnar y flwyddyn nesaf.

27 Mehefin 2022

Picnic y Tedis 2022

Daeth miloedd o'n trigolion ieuengaf, eu rhieni a'u cynhalwyr i fwynhau'r haul ym Mhicnic y Tedis, wrth iddo ddychwelyd i'w leoliad bendigedig, Parc Coffa Ynysangharad ym Mhontypridd.

27 Mehefin 2022

Cynghorydd wedi'i benodi'n Gadeirydd Awdurdod Tân

Mae un o Gynghorwyr Rhondda Cynon Taf, y Cynghorydd Steven Bradwick, wedi'i benodi'n Gadeirydd Awdurdod Tân ac Achub De Cymru ac mae'n edrych ymlaen at ddechrau yn ei rôl newydd.

27 Mehefin 2022

Chwilio Newyddion