Skip to main content

Newyddion

Datganiad Arweinydd y Cyngor ar yr Argyfwng Costau Byw

Roeddwn i wedi fy siomi â'r mesurau cyhoeddodd y Canghellor yn ei ddatganiad yr wythnos yma.

25 Mawrth 2022

Canaitâd cynllunio i ddatblygu ysgolion yn y Beddau a Rhydfelen

Mae'r Cyngor wedi derbyn caniatâd cynllunio ar gyfer datblygiadau yn y Beddau a Rhydfelen i ddarparu cyfleusterau newydd yn rhan o fuddsoddiad gwerth £60 miliwn ar draws Ardal Ehangach Pontypridd

25 Mawrth 2022

Y Pwyllgor Cynllunio a Datblygu yn cefnogi cais cynllunio i adeiladu pont droed newydd yn Castle Inn

Mae'r Pwyllgor Cynllunio a Datblygu wedi cefnogi cais cynllunio'r Cyngor i adeiladu pont droed newydd yn Castle Inn yn Nhrefforest. Bydd y bont newydd yn golygu y bodd modd croesi Afon Taf eto a bydd yn lleihau risg llifogydd yno

25 Mawrth 2022

Croeso'n ôl i Ŵyl Aberdâr

Croeso'n ôl i Ŵyl Aberdâr – dathliad deuddydd llawn hwyl a chyffro i ddathlu ei bod yn ôl!

25 Mawrth 2022

Ailgylchwch Wastraff Gwyrdd y Gwanwyn yma

Torrwch wair y Gwanwyn yma ond cofiwch fod bag newydd i'ch helpu chi!

25 Mawrth 2022

Gyrru ymlaen â Strategaeth Cerbydau Trydan

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn 'gyrru ymlaen' â'i Strategaeth Cerbydau Trydan gan chwarae ei ran i leihau ei ôl troed carbon wrth i'r byd frwydro yn erbyn y newid yn yr hinsawdd.

25 Mawrth 2022

Eich gwastraff chi, eich cyfrifoldeb chi!

Eich gwastraff chi, eich cyfrifoldeb chi!

25 Mawrth 2022

DIRWY o dros £1330 am dipio'n anghyfreithlon

Tipiwch yn anghyfreithlon yn Rhondda Cynon Taf ac fe fyddwch chi'n cael eich dal fel dysgodd y dyn yma o Gwmdâr yn ddiweddar!

25 Mawrth 2022

Buddsoddi mewn cyfleusterau addysg o'r radd flaenaf ledled y Fwrdeistref Sirol

Mae'r Aelod o'r Cabinet ar faterion Addysg a Gwasanaethau Cynhwysiant wedi ymweld ag ysgolion yng Nghwmdâr, Ffynnon Taf a Beddau. Bydd yr ysgolion yma'n cael cyfleusterau newydd sbon o ganlyniad i'r buddsoddiad gwerth miliynau o bunnoedd...

25 Mawrth 2022

Achlysuron yn dychwelyd i Rondda Cynon Taf yn 2022

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn falch o gyhoeddi bod achlysuron yn dychwelyd i'n parciau, canol trefi ac atyniadau i dwristiaid yn 2022.

25 Mawrth 2022

Chwilio Newyddion