Skip to main content

Newyddion

Arddangosfa Lleisiau Olaf Cwm Rhondda

Mae Maer Rhondda Cynon Taf, y Cynghorydd Wendy Treeby wedi agor arddangosfa 'Lleisiau Olaf Cwm Rhondda' yn swyddogol. Mae'r arddangosfa ym Mharc Treftadaeth Cwm Rhondda yn Nhaith Pyllau Glo De Cymru arobryn y Cyngor.

25 Mawrth 2022

Derbyn Her Ailgylchu Cewynnau!

Mae pedwar cwmni bellach wedi derbyn her ailgylchu Cynnyrch Hylendid Amsugnol (AHP) dros Gymru.

25 Mawrth 2022

Cabinet yn cytuno i symud ymlaen â phrosiect Ffarm Solar

Yr wythnos yma (21 Mawrth) mae Cabinet Rhondda Cynon Taf wedi cytuno i fwrw ymlaen â chynlluniau ar gyfer 'Ffarm Solar ar Dir'.

25 Mawrth 2022

Adroddiad Adran 19 - Deddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2021 - Ynys-hir

Heddiw mae'r Cyngor wedi cyhoeddi'r unfed adroddiad ar ddeg yn unol ag Adran 19 y Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 yn dilyn Storm Dennis. Mae'r adroddiad yn canolbwyntio ar achosion y llifogydd yng nghymuned Ynys-hir

24 Mawrth 2022

Pedwar Prosiect yn cael budd o Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol

Mae'n bleser gan Rondda Cynon Taf gyhoeddi bod pedwar prosiect treftadaeth sy'n caniatáu i ni ddiogelu

24 Mawrth 2022

Rhaglen Brentisiaethau RhCT yn Derbyn Ceisiadau o 1 Ebrill

Bydd modd ymgeisio i fod yn rhan o Raglen Brentisiaethau adnabyddus Cyngor Rhondda Cynon Taf o 1 Ebrill, ac mae amrywiaeth o gyfleoedd ar gael unwaith eto eleni!

24 Mawrth 2022

Y Cabinet yn bwrw ymlaen â chynllun buddsoddi gwerth £9 miliwn ar gyfer ysgolion Glyn-coch

Ar ôl ystyried deilliannau ymgynghoriad cyhoeddus diweddar, mae Aelodau o'r Cabinet wedi cytuno i fwrw ymlaen â chynnig i adeiladu ysgol gynradd newydd sbon gwerth £9 miliwn ar gyfer cymuned Glyn-coch

24 Mawrth 2022

Cyllid ar gyfer gwaith cynnal a chadw ysgolion y flwyddyn nesaf wedi'i gytuno gan y Cabinet

Mae Aelodau'r Cabinet wedi cytuno ar fanylion dyraniad cyllid o £8.23 miliwn yn rhan o raglen gyfalaf barhaus y Cyngor ar draws ei ysgolion. Mae hyn i wneud gwaith atgyweirio, cynnal a chadw a gwelliannau cyffredinol yn 2022/23

24 Mawrth 2022

Cwblhau datblygiad tai Cwrt y Briallu yn Nhonypandy

Mae gwaith ar ddatblygiad tai Cwrt y Briallu, ar hen safle Ysgol Gynradd Tonypandy, wedi'i gwblhau'n llwyddiannus.

23 Mawrth 2022

Dros £26 miliwn o gyllid ar gyfer Priffyrdd a Thrafnidiaeth y flwyddyn nesaf

Mae Aelodau'r Cabinet wedi cytuno ar Raglen Gyfalaf gwerth £26.365m ar gyfer y Priffyrdd, Trafnidiaeth a Chynlluniau Strategol yn 2022/23 – i fuddsoddi ymhellach yn y meysydd blaenoriaeth yma, wrth barhau i wneud y mwyaf o gyfleoedd...

23 Mawrth 2022

Chwilio Newyddion