Skip to main content

Newyddion

Leisure - May Bank Holiday Opening

Mae canolfannau Hamdden am Oes wedi cadarnhau eu horiau agor dros gyfnod y Gwyl Banc Calon Mai 2022

22 Ebrill 2022

Trefniadau traffig dros dro yn Llantrisant er mwyn gwneud atgyweiriadau hanfodol i wal

Bydd system draffig unffordd dros dro yn cael ei gweithredu ar y Stryd Fawr a Stryd yr Eglwys yn Llantrisant. Mae hyn i sicrhau amgylchedd diogel i ddefnyddwyr y ffyrdd, cerddwyr a'r gweithlu, wrth i waith atgyweirio i wal gynnal barhau

20 Ebrill 2022

Wythnos Coetsys Cenedlaethol 2022

Mae Croeso Rhondda Cynon Taf yn Ne Cymru wedi croesawu cynrychiolwyr o Wythnos Coetsys Cenedlaethol 2022, am fod yr ardal yn un o brif gyrchfannau i grwpiau ar deithiau coetsys a bysiau.

20 Ebrill 2022

Gwaith atgyweirio ac adnewyddu ar Bont Imperial, Porth

Mae'r Cyngor yn rhoi rhybudd ymlaen llaw am gynllun adnewyddu sydd i'w gynnal ar Bont Imperial, Porth. Bydd angen cau ffordd ar ran y bont o Heol Pontypridd a bydd angen trefniadau bws dros dro yn lleol.

13 Ebrill 2022

Nofio Hanner Tymor Y Pasg

Nofio Hanner Tymor Y Pasg

08 Ebrill 2022

Adroddiad Adran 19, Deddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 - Trehafod

Mae'r Cyngor wedi cyhoeddi'i adroddiad diweddaraf yn unol ag Adran 19 Deddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 yn dilyn Storm Dennis.

06 Ebrill 2022

Mae'r etholiadau lleol 2022

Mae'r etholiadau lleol yn cael eu cynnal ddydd Iau 5 Mai 2022.

06 Ebrill 2022

Canolfan Arddio Maesnewydd yn Ailagor Ei Drysau

Mae'r gwanwyn wedi cyrraedd ac mae modd i drigolion Rhondda Cynon Taf fynd yn ôl i Ganolfan Arddio a Siop Goffi Maesnewydd i brynu bob math o bethau ar gyfer yr ardd - a hynny am y tro cyntaf ers dwy flynedd.

06 Ebrill 2022

Margaret yn dal i ddysgu yn 100 mlwydd oed

Mae Pennaeth o Rondda Cynon Taf sydd wedi ymddeol yn astudio Technoleg Cyfrifiaduron a hithau'n 100 mlwydd oed!

05 Ebrill 2022

Hamdden am Oes - Oriau agor y Pasg

Hamdden am Oes - Oriau agor y Pasg

04 Ebrill 2022

Chwilio Newyddion