Skip to main content

Newyddion

Ymddeoliad hapus i Christine ar ôl 38 mlynedd yn helpu disgyblion

Bydd un o Hebryngwyr Croesfan Ysgol y Cyngor yn ymddeol yn fuan wedi 38 mlynedd o sicrhau bod plant yn cyrraedd Ysgol Pont-y-gwaith yn ddiogel

18 Mai 2022

Contractwr bellach wedi'i benodi i gyflawni cynllun deuoli'r A4119

Mae'r Cyngor bellach wedi penodi contractwr i gyflawni cynllun deuoli'r A4119 o Goed-elái i Ynysmaerdy. Bydd y prif waith adeiladu yn dechrau ar y safle ddiwedd haf 2022

18 Mai 2022

Penwythnos i Ddathlu Jiwbilî Platinwm y Frenhines

A special extended Bank Holiday Weekend in June will provide an opportunity for communities and people in Rhondda Cynon Taf to join others throughout the United Kingdom to come together to celebrate the historic milestone.

18 Mai 2022

Llwybrau Cerdded Jiwbilî Platinwm y Frenhines yn RhCT

Mae cyfres o Lwybrau Cerdded Jiwbilî Platinwm y Frenhines yn cael eu cyflwyno ar hyd a lled Rhondda Cynon Taf yn 2022, a hynny i ddathlu achlysur arbennig Jiwbilî Platinwm y Frenhines.

18 Mai 2022

Dathliadau Jiwbilî Platinwm y Frenhines yn Llyfrgelloedd RhCT

Bydd llyfrgelloedd cyhoeddus ledled Rhondda Cynon Taf yn ymuno yn nathliadau Jiwbilî Platinwm y Frenhines ac mae angen eich help chi arnyn nhw.

18 Mai 2022

Yn galw ar ddefnyddwyr brwd y Lido!

Yn galw ar ddefnyddwyr brwd y Lido! Mae sesiynau nofio yn ystod y dydd a sesiynau hwyl ar ôl ysgol yn ailddechrau mis nesaf yn Lido Cenedlaethol Cymru, Lido Ponty!

13 Mai 2022

Cychwyn gwaith adnewyddu ar y Bont Wen er mwyn diogelu'r Strwythur Rhestredig

Mae'r Cyngor wedi cadarnhau y bydd gwaith atgyweirio ac adnewyddu sydd eisoes wedi'i gynllunio yn rhan o gynllun y Bont Wen, Pontypridd, yn cychwyn ar 23 Mai - a hynny i ddiogelu'r strwythur yn dilyn difrod storm

13 Mai 2022

Arddangosfa gyhoeddus ar gam nesaf prosiect tirlithriad Tylorstown

Bydd y Cyngor yn cynnal arddangosfa gyhoeddus yng Nghanolfan Hamdden Cwm Rhondda Fach er mwyn rhannu rhagor o wybodaeth am gam nesaf prosiect tirlithriad Tylorstown. Mae'r cam nesaf yn cynnig adfer y deunyddiau sydd dros ben ar ochr y bryn

12 Mai 2022

Heini yn yr Haf gyda thocyn 10 diwrnod Hamdden am Oe

Byddwch yn Heini yn yr Haf gyda thocyn 10 diwrnod Hamdden am Oes.

12 Mai 2022

Clwb Brecwast gorau Cymru yn RhCT

Mae staff a disgyblion yn Ysgol Gynradd y Rhigos yn falch iawn o dderbyn y wobr yma. Maen nhw wedi derbyn gwahoddiad i Wobrau Clwb Brecwast Kellogg's yn Llundain ar 21 Mehefin i gasglu eu gwobr

10 Mai 2022

Chwilio Newyddion