Skip to main content

Newyddion

Llywydd Cyngor Rhondda Cynon Taf

Mae'r Cynghorydd Gareth Hughes wedi'i benodi'n Llywydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf ar gyfer y flwyddyn i ddod.

27 Mai 2022

Sioe Ceir Clasur 2022

Bydd Taith Pyllau Glo Cymru ym Mharc Treftadaeth Cwm Rhondda yn llawn bwrlwm y mis nesaf wrth i drefnwyr baratoi ar gyfer Sioe Ceir Clasur 2022.

26 Mai 2022

Hamdden am Oes: Gwyl Banc y Jiwbili

Hamdden am Oes: Gwyl Banc y Jiwbili

26 Mai 2022

Penodi Maer Newydd

Cafodd y Cynghorydd Wendy Treeby ei hailbenodi'n Faer Rhondda Cynon Taf yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol y Cyngor, a gafodd ei gynnal ddydd Mercher, 25 Mai 2022.

26 Mai 2022

Amser i Ddathlu Ailgylchu fel Brenhines!

Rhowch ddiwrnod i'r Frenhines i'ch gwastraff ailgylchu yn ystod Gŵyl Banc y Jiwbilî ac ailgylchwch fel y brenhinoedd a'r breninesau yr ydych chi yn Rhondda Cynon Taf.

25 Mai 2022

Cyn-filwr Gwrthdaro Ynysoedd Falkland Bellach yn Helpu Eraill yn eu Bywyd Bob Dydd

Tua 40 o flynyddoedd wedi gwrthdaro Ynysoedd Falkland, mae Paul Bromwell yn dal i gofio ei gyfnod yn ne'r Iwerydd, yn enwedig y diwrnod bu farw 48 o'i Gymrodyr a ffrindiau.

25 Mai 2022

Teddy Bears' Picnic

Os ewch chi i'r parc heddiw.......byddwch chi'n siŵr o gael diwrnod arbennig! Mae Picnic y Tedis yn dychwelyd i Barc Coffa Ynysangharad, Pontypridd ddydd Gwener, 17 Mehefin rhwng 10am - 2pm.

23 Mai 2022

Cyfleusterau gwefru cerbydau trydan newydd i'w gosod ar draws y Fwrdeistref Sirol

Mae'r Cyngor yn falch o gadarnhau ei fod wedi gweithio'n agos gyda Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd i sicrhau cyllid i osod pwyntiau gwefru cerbydau trydan i'r cyhoedd mewn 31 o feysydd parcio ar draws Rhondda Cynon Taf, fydd yn cael eu...

23 Mai 2022

Brecwast gyda Michael Sheen

Mae disgyblion un ysgol yn Rhondda Cynon Taf wedi mwynhau brecwast gyda gwestai arbennig - yr actor o Gymru, Michael Sheen.

19 Mai 2022

Ymddeoliad hapus i Christine ar ôl 38 mlynedd yn helpu disgyblion

Bydd un o Hebryngwyr Croesfan Ysgol y Cyngor yn ymddeol yn fuan wedi 38 mlynedd o sicrhau bod plant yn cyrraedd Ysgol Pont-y-gwaith yn ddiogel

18 Mai 2022

Chwilio Newyddion