Skip to main content

Cyflwyno Cais

Gwasanaethau gallwch chi wneud cais amdanyn nhw
Gwasanaethau gallwch chi wneud cais amdanyn nhw 
Ymholiad Gwasanaeth Gofal Cymdeithasol i Oedolion Cofrestru Tai
Bwrsari Y Celfyddydau Ailgylchu Gwastraff Anymataliaeth - Ymuno â'r Cynllun
Cofrestru Geni Trwydded Gyrwyr Tacsi
Tocyn Tymor Maes Parcio Swyddi Gwag
Cynnig Gofal Plant Ymaelodi â'r Llyfrgell
Cludiant Coleg Adeilad Rhestredig
Treth y Cyngor - Newid eich Cyfeiriad Ailgylchu Cewynnau - Ymuno â'r Cynllun
Gostyngiad Treth y Cyngor i Bobl sydd ag Anabledd Caniatâd Cynllunio
Treth y Cyngor - Eiddo wedi'u Eithrio Bagiau Ailgylchu

Gostyngiad Treth y Cyngor

Taliadau Tai yn ôl Disgresiwn

Treth y Cyngor - Gostyngiadau sy'n Gysylltiedig â Swyddi Cofrestru i Bleidleisio
Adolygu Gostyngiad Person Sengl - Treth y Cyngor Trwydded Barcio i Breswylwyr - Gwneud Cais
Treth y Cyngor - Eithriadau i Fyfyrwyr Trwydded Barcio i Breswylwyr - Newid Cyfeiriad
Gwasanaethau i Gwsmeriaid - Ymholiadau Cyffredinol Trwydded Barcio i Breswylwyr - Newid Cerbyd
Cynllun Cilfachau Parcio ar gyfer Pobl sydd ag Anabledd Trwydded Barcio i Breswylwyr - Adnewyddu
Trwydded Barcio i Bobl sydd ag Anabledd (Cynllun y Bathodyn Glas) Trwydded Parcio i Breswylwyr - Trwydded Parcio Newydd
Cais am Fin Baw Cŵn Newydd Trwydded Sgaffaldiau
Patrôl Materion Cŵn Lleoedd Mewn Ysgolion
Pafin ag Ymylon Isel Cludiant i'r Ysgol - Prynu Sedd
Grantiau Cartrefi Gwag Cludiant i'r Ysgol - Anghenion Addysgol Arbennig
Bin Bwyd Trwydded Sgip
Prydau Ysgol am Ddim Cyllid Myfyrwyr
Budd-dal Tai Corff cymeradwyo draenio cynaliadwy (SAB)
Cau Ffyrdd (TTRO)