Skip to main content

Talu

View all council services which you can pay for online
   
Anfoneb (Dyledion Amrywiol)                                        Dirwy Parcio  
Ardoll Ardal Gwella Busnes Pontypridd                         Gordaliad Budd-dal Tai  
Brydau Ysgol                                                                  Gwneud Taliad Ffôn Symudol  
Dirwy am Beidio â Mynd i'r Ysgol                                   Gwneud Taliad i'r Gwasanaeth Cerdd  
Dirwy am Gi sy'n Baeddu                                                Taliad Cerddoriaeth Ieuenctid y Pedair Sir  
Dirwy am Godi Posteri yn Anghyfreithlon                       Talu Eich Treth y Cyngor  
Dirwy am Ollwng Sbwriel                                                Trethi Busnes  
Dirwy Gorfodi Gofal Strydoedd