Skip to main content

Newyddion

Cyn-filwr Gwrthdaro Ynysoedd Falkland Bellach yn Helpu Eraill yn eu Bywyd Bob Dydd

Tua 40 o flynyddoedd wedi gwrthdaro Ynysoedd Falkland, mae Paul Bromwell yn dal i gofio ei gyfnod yn ne'r Iwerydd, yn enwedig y diwrnod bu farw 48 o'i Gymrodyr a ffrindiau.

25 Mai 2022

Teddy Bears' Picnic

Os ewch chi i'r parc heddiw.......byddwch chi'n siŵr o gael diwrnod arbennig! Mae Picnic y Tedis yn dychwelyd i Barc Coffa Ynysangharad, Pontypridd ddydd Gwener, 17 Mehefin rhwng 10am - 2pm.

23 Mai 2022

Cyfleusterau gwefru cerbydau trydan newydd i'w gosod ar draws y Fwrdeistref Sirol

Mae'r Cyngor yn falch o gadarnhau ei fod wedi gweithio'n agos gyda Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd i sicrhau cyllid i osod pwyntiau gwefru cerbydau trydan i'r cyhoedd mewn 31 o feysydd parcio ar draws Rhondda Cynon Taf, fydd yn cael eu...

23 Mai 2022

Brecwast gyda Michael Sheen

Mae disgyblion un ysgol yn Rhondda Cynon Taf wedi mwynhau brecwast gyda gwestai arbennig - yr actor o Gymru, Michael Sheen.

19 Mai 2022

Ymddeoliad hapus i Christine ar ôl 38 mlynedd yn helpu disgyblion

Bydd un o Hebryngwyr Croesfan Ysgol y Cyngor yn ymddeol yn fuan wedi 38 mlynedd o sicrhau bod plant yn cyrraedd Ysgol Pont-y-gwaith yn ddiogel

18 Mai 2022

Contractwr bellach wedi'i benodi i gyflawni cynllun deuoli'r A4119

Mae'r Cyngor bellach wedi penodi contractwr i gyflawni cynllun deuoli'r A4119 o Goed-elái i Ynysmaerdy. Bydd y prif waith adeiladu yn dechrau ar y safle ddiwedd haf 2022

18 Mai 2022

Penwythnos i Ddathlu Jiwbilî Platinwm y Frenhines

A special extended Bank Holiday Weekend in June will provide an opportunity for communities and people in Rhondda Cynon Taf to join others throughout the United Kingdom to come together to celebrate the historic milestone.

18 Mai 2022

Llwybrau Cerdded Jiwbilî Platinwm y Frenhines yn RhCT

Mae cyfres o Lwybrau Cerdded Jiwbilî Platinwm y Frenhines yn cael eu cyflwyno ar hyd a lled Rhondda Cynon Taf yn 2022, a hynny i ddathlu achlysur arbennig Jiwbilî Platinwm y Frenhines.

18 Mai 2022

Dathliadau Jiwbilî Platinwm y Frenhines yn Llyfrgelloedd RhCT

Bydd llyfrgelloedd cyhoeddus ledled Rhondda Cynon Taf yn ymuno yn nathliadau Jiwbilî Platinwm y Frenhines ac mae angen eich help chi arnyn nhw.

18 Mai 2022

Yn galw ar ddefnyddwyr brwd y Lido!

Yn galw ar ddefnyddwyr brwd y Lido! Mae sesiynau nofio yn ystod y dydd a sesiynau hwyl ar ôl ysgol yn ailddechrau mis nesaf yn Lido Cenedlaethol Cymru, Lido Ponty!

13 Mai 2022

Chwilio Newyddion