Treth y Cyngor

Payment-Card
Ffyrdd hawdd o dalu eich Treth Gyngor gan gynnwys taliadau Debyd Uniongyrchol
Question-Mark
Darganfyddwch faint o Dreth Gyngor y dylech ei dalu
Council-Tax-House
Mae'r dreth gyngor yn cyfrannu at dreuliau rhedeg y Cyngor o ran darparu gwasanaethau i'r gymuned.
Do-it-Online
Cofrestru neu reoli eich cyfrifon Treth y Cyngor ar-lein.
Do-it-Online

Cofrestrwch i dderbyn eich Treth y Cyngor trwy e-bost.

Council-Tax-Bands
Y bandiau prisio ar gyfer eich math o dŷ ac ardal.
Discounts
Cael gwybod a oes hawl gennych chi i dalu llai neu a yw'ch eiddo yn ddi-dreth.
Council-Tax-House
I wneud yn siŵr eich bod chi'n talu'r swm cywir o Dreth y Cyngor, rhaid i chi ddweud wrthon ni am unrhyw newidiadau yn eich amgylchiadau personol.
Council-Tax-House

Premiymau Treth y Cyngor ar gyfer eiddo gwag ac ail gartrefi