Skip to main content

Faint yw fy Nhreth y Cyngor?

Os ydych chi'n gwybod beth yw Band Prisio eich cartref, gallwch chi gael gwybod faint bydd eich bil Treth y Cyngor (cyn unrhyw ostyngiadau neu fudd-daliadau rydych chi'n gymwys i'w derbyn).
Dewch o hyd i'ch band treth cyngor a'ch tâl gros
Mae Asiantaeth y Swyddfa Brisio yn pennu pob band prisio ar gyfer y dreth gyngor..

Os dydych chi ddim yn gwybod beth yw Band Prisio eich cartref, ewch i wefan  Asiantaeth y Swyddfa Brisio a chwilio yn ôl eich côd post.

Mae rhai ardaloedd yn Rhondda Cynon Taf sydd â lefelau Treth y Cyngor gwahanol i weddill y Fwrdeistref Sirol. Mae hyn oherwydd eu bod nhw'n byw mewn ardaloedd gyda chyngor cymunedol, sy'n codi presept (tâl) ar fil Treth y Cyngor.

Mae dadansoddiad o bresept pob asiantaeth ar eich bil Treth y Cyngor. Os nad ydych yn gallu gweld eich ardal wedi'i henwi, bydd eich tâl Treth y Cyngor wedi'i nodi yn y tabl 'Pob ardal arall yn Rhondda Cynon Taf'.

Dyma'r ardaloedd sydd â phresept cyngor cymunedol wedi'u hychwanegu:

Tablau'n dangos Taliadau Treth y Cyngor - 2022-23

Total Council TaxBand ABand BBand CBand DBand EBand FBand GBand HBand I

(£.p)

(£.p)

(£.p)

(£.p)

(£.p)

(£.p)

(£.p)

(£.p)

(£.p)

Gilfach Goch

1,308.03

1,526.03

1,744.04

1,962.04

2,398.05

2,834.06

3,270.07

3,924.08

4,578.09

Hirwaun

1,269.10

1,480.60

1,692.13

1,903.64

2,326.68

2,749.70

3,172.74

3,807.28

4,441.82

Llanharan

1,287.37

1,501.91

1,716.48

1,931.04

2,360.17

2,789.28

3,218.41

3,862.08

4,505.75

Llanharry

1,283.77

1,497.71

1,711.68

1,925.64

2,353.57

2,781.48

3,209.41

3,851.28

4,493.15

Llantrisant

1,271.77

1,483.71

1,695.68

1,907.64

2,331.57

2,755.48

3,179.41

3,815.28

4,451.15

Llantwit Fardre

1,267.95

1,479.26

1,690.59

1,901.91

2,324.56

2,747.20

3,169.86

3,803.82

4,437.78

Pontyclun

1,262.50

1,472.90

1,683.33

1,893.74

2,314.58

2,735.40

3,156.24

3,787.48

4,418.72

Pontypridd

1,285.89

1,500.20

1,714.52

1,928.83

2,357.46

2,786.09

3,214.72

3,857.66

4,500.60

Rhigos

1,276.35

1,489.07

1,701.80

1,914.52

2,339.97

2,765.42

3,190.87

3,829.04

4,467.21

Taffs Well

1,254.63

1,463.72

1,672.83

1,881.93

2,300.14

2,718.34

3,136.56

3,763.86

4,391.16

Tonyrefail

1,277.46

1,490.36

1,703.27

1,916.18

2,342.00

2,767.82

3,193.64

3,832.36

4,471.08

Ynysybwl & Coed-y-Cwm

1,263.80

1,474.42

1,685.06

1,895.69

2,316.96

2,738.22

3,159.49

3,791.38

4,423.27

All Other Parts of Rhondda Cynon Taf

1,237.10

1,443.27

1,649.46

1,855.64

2,268.01

2,680.37

3,092.74

3,711.28

4,329.82