Skip to main content

Faint yw fy nhreth Gyngor?

Os ydych chi'n gwybod beth yw Band Prisio eich cartref, gallwch chi gael gwybod faint bydd eich bil Treth y Cyngor (cyn unrhyw ostyngiadau neu fudd-daliadau rydych chi'n gymwys i'w derbyn).
Dewch o hyd i'ch band treth cyngor a'ch tâl gros
Mae Asiantaeth y Swyddfa Brisio yn pennu pob band prisio ar gyfer y dreth gyngor..

Mae rhai ardaloedd yn Rhondda Cynon Taf sydd â lefelau Treth y Cyngor gwahanol i weddill y Fwrdeistref Sirol. Mae hyn oherwydd eu bod nhw'n byw mewn ardaloedd gyda chyngor cymunedol, sy'n codi presept (tâl) ar fil Treth y Cyngor.

Mae dadansoddiad o bresept pob asiantaeth ar eich bil Treth y Cyngor. Os nad ydych yn gallu gweld eich ardal wedi'i henwi, bydd eich tâl Treth y Cyngor wedi'i nodi yn y tabl 'Pob ardal arall yn Rhondda Cynon Taf'.

Dyma'r ardaloedd sydd â phresept cyngor cymunedol wedi'u hychwanegu:

Tablau'n dangos Taliadau Treth y Cyngor - 2023-24

Ardal GymunedBandiau ABandiau BBandiau CBandiau DBandiau EBandiau FBandiau GBandiau HBandiau I

(£.p)

(£.p)

(£.p)

(£.p)

(£.p)

(£.p)

(£.p)

(£.p)

(£.p)

Y Gilfach Goch

1,404.04

1,638.06

1,872.06

2,106.07

2,574.08

3,042.10

3,510.11

4,212.14

4,914.17

Hirwaun

1,327.97

1,549.31

1,770.63

1,991.96

2,434.61

2,877.27

3,319.93

3,983.92

4,647.91

Llanharan

1,345.16

1,569.37

1,793.55

2,017.75

2,466.13

2,914.53

3,362.91

4,035.50

4,708.09

Llanhari

1,339.05

1,562.23

1,785.40

2,008.58

2,454.93

2,901.28

3,347.63

4,017.16

4,686.69

Llantrisant

1,329.05

1,550.57

1,772.07

1,993.58

2,436.59

2,879.61

3,322.63

3,987.16

4,651.69

Llanulltud Faerdref

1,325.63

1,546.59

1,767.52

1,988.46

2,430.33

2,872.22

3,314.09

3,976.92

4,639.75

Pont-y-clun

1,331.74

1,553.71

1,775.66

1,997.62

2,441.53

2,885.45

3,329.36

3,995.24

4,661.12

Pontypridd

1,342.81

1,566.62

1,790.42

2,014.22

2,461.82

2,909.43

3,357.03

4,028.44

4,699.85

Y Rhigos

1,333.01

1,555.20

1,777.36

1,999.53

2,443.86

2,888.21

3,332.54

3,999.06

4,665.58

Fynnon Taf

1,310.43

1,528.84

1,747.24

1,965.65

2,402.46

2,839.27

3,276.08

3,931.30

4,586.52

Tonyrefail

1,332.12

1,554.15

1,776.17

1,998.19

2,442.23

2,886.27

3,330.31

3,996.38

4,662.45

Ynys-y-bwl & Coed-y-Cwm

1,319.22

1,539.10

1,758.97

1,978.84

2,418.58

2,858.32

3,298.06

3,957.68

4,617.30

Holl ardaloedderaill Rhondd Cynon Taf

1,292.38

1,507.79

1,723.18

1,938.58

2,369.37

2,800.17

3,230.96

3,877.16

4,523.36