Skip to main content

Angen cau ffordd am benwythnos yn Nhrefforest er mwyn cynnal gwaith gosod wyneb newydd

River Street, Treforest

Bydd gwaith gosod wyneb newydd yn Stryd yr Afon, Trefforest, yn cael ei gynnal y penwythnos yma, a hynny'n rhan o brosiect Pont Droed Castle Inn.

Bydd y gwaith yn cael ei gynnal rhwng 7.30am a 5pm ddydd Sadwrn 2 a dydd Sul 3 Mawrth – os bydd tywydd da.

Bydd angen cau Stryd yr Afon, o'i chyffordd uchaf â Stryd Fothergill hyd at ei chyffordd isaf â Stryd y Parc.

Bydd y llwybr amgen ar hyd Stryd Fothergill, Cylchfan Glyn-taf, yr A470, Cylchfan Glan-bad, Heol Ton-teg a Heol Llanilltud.

Mae'r ffordd sydd i'w chau a llwybrau amgen i'w gweld ar y map canlynol.

Fydd dim mynediad ar gael i gerbydau'r gwasanaethau brys ond bydd mynediad i gerddwyr. Bydd mynediad hefyd ar gael i eiddo. Dylai beicwyr ddod oddi ar eu beiciau a defnyddio'r llwybr i gerddwyr.

O ran teithiau bysiau lleol, bydd Gwasanaethau 90 a 100 Edwards Coaches yn teithio ar hyd strydoedd cefn Trefforest, tuag at ardal Beddau, yn ystod oriau'r gwaith.

Nodwch y bydd gwaith gosod wyneb newydd ar y ffordd gyferbyn â Phont Droed Castle Inn ar Heol Caerdydd yn cael ei gwblhau'n hwyrach yn y prosiect yn dilyn gwaith Dŵr Cymru yn y lleoliad yma.

Diolch ymlaen llaw i drigolion a defnyddwyr y ffordd am eu cydweithrediad.

Wedi ei bostio ar 28/02/24