Alert
Derbyn Disgyblion ar-lein ddim ar gael

Fydd y porth Derbyn Disgyblion ar-lein ddim ar gael drwy'r dydd ddydd Llun 2 Hydref a dydd Mawrth 3 Hydref oherwydd gwaith hanfodol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.

Cyflwyno cais am le mewn ysgol

Mae angen gwneud ceisiadau am le mewn ysgol ar gyfer cyfnodau gwahanol yn addysg plentyn. Dyma nhw – Cyn-feithrin; Dosbarth Meithrin; Dosbarth Derbyn; Trosglwyddo o'r ysgol babanod i’r ysgol iau ac Ysgol Uwchradd.

Nodwch: Dyw pob teclyn symudol (iPhone / iPad a ffonau / llechen gyfrifiadur android) ddim yn addas ar gyfer y system derbyn disgyblion ar-lein. Cyngor y cwmni sydd wedi creu'r meddalwedd yw mai defnyddio cyfrifiadur neu gliniadur fyddai orau.  Os nad oes mynediad gyda chi i'ch cyfrifiadur/gliniadur eich un, mae modd i chi ddefnyddio un am ddim yn un o'n Llyfrgelloedd.

Os ydych chi'n gwneud cais am le mewn ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir (yr eglwysi), gwnewch eich cais yn uniongyrchol i'r ysgol benodol.  Mae'r manylion cyswllt i gyd i'w cael yn Llyfryn Dechrau'r Ysgol 2024-25

Fydd y Porth Dinasyddion ddim yn gweithio rhwng 10.00pm a 12.00am (canol nos) bob nos.  Yn anffodus, fydd dim modd gwneud ceisiadau ar-lein yn ystod y cyfnod yma. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a achosir.

Er mwyn cysylltu â'r Garfan Derbyn Disgyblion ffon 01443 281111 tan ebostiwch schooladmissions@rctcbc.gov.uk

Find-a-school
Dewch o hyd i ysgol gan ddefnyddio ein cyfleusterau chwilio ar-lein.
Apply

Dewch o hyd i ragor o wybodaeth am y daith i addysg Gymraeg.

Apply
Mae hawl gan bob plentyn
i fanteisio ar ddarpariaeth addysg Feithrin ran-amser o ddechrau'r tymor ar ôl ei ben-blwydd yn dair oed
Apply

Mae gan bob plentyn hawl i le addysg feithrin o'r mis Medi yn dilyn ei ben-blwydd yn dair oed.

Apply

Bydd plant yn dechrau yn y dosbarth derbyn mewn ysgolion babanod neu ysgolion cynradd yn y mis Medi ar ôl iddyn nhw droi'n 4 oed.

Apply

Pan fydd plant ym Mlwyddyn 2 yn yr ysgol fabanod, bydd angen gwneud cais am le mewn ysgol gynradd neu ysgol iau.

Apply
Bydd plant yn dechrau Ysgol Uwchradd yn y mis Medi yn dilyn eu pen-blwydd yn 11 oed.
Find-a-school
Dod o hyd i ddarpariaeth sydd ar gael ar gyfer y blynyddoedd cynnar

Ydych chi’n ystyried addysg cyfrwng Cymraeg i’ch plentyn? Mae ein llyfryn yn cynnwys manteision o ddewis addysg cyfrwng Cymraeg ac yn trafod rhai pryderon cyffredin sydd gan rieni. - Llyfryn Bod yn Ddwyieithog

Mae Fforwm Derbyn Rhondda Cynon Taf yn chwarae rhan allweddol o ran sicrhau system dderbyn deg sy'n hawdd ac yn syml i rieni ei deall.