Skip to main content

Chwilio am ysgol

Mae gan Gyngor Rhondda Cynon Taf 92 ysgol gynradd, 12 ysgol uwchradd, 5 ysgol pob oed 3-16/19 oed a 4 ysgol ar gyfer rheiny ag anghenion addysgol arbennig.           
Gwasanaeth Addysg a Dysgu Gydol Oes

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf,

Tŷ Trevithick
Abercynon
Aberpennar
CF45 4UQ

Ffôn: 01443 744000
Ffacs: 01443 744023
Tudalennau Perthnasol