Skip to main content

Derbyn Disgyblion i Ysgolion Uwchradd

Lleoedd mewn Ysgolion Uwchradd yn 2023 ar gyfer y disgyblion hynny sy'n gadael Blwyddyn 6 ar ddiwedd Tymor yr Haf 2023.

  • MAE CEISIADAU WEDI'U CAU BELLACH
  • Byddwch yn cael gwybod canlyniad eich cais ar 1 Mawrth 2023.
  • MAE CEISIADAU WEDI'U CAU BELLACH