Skip to main content

Cynllun Datblygu Lleol - Gwybodaeth Dyraniadau

Mae'r Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) 2006-2021 yn dyrannu tir ar gyfer defnydd tai, cyflogaeth a manwerthu.

Bydd y dyraniadau hyn yn helpu i gyflawni nodau ac amcanion y CDLl.

Dyraniadau Tai - Ardal Strategaeth Ogleddol

Northern Strategy Area
Policy No.Housing Allocation
NSA 9.1 Land South of Rhigos Road, Hirwaun
NSA 9.2 Land east of Trenant, Penywaun
NSA 9.3 Land South East of Llwydcoed Community Centre
NSA 9.4 Site including the old brickworks, old dairy and tipped land rear of Birchwood, Llwydcoed
NSA 9.5 Tegfan Farm, Potters Field, Trecynon
NSA 9.6 Land at Nant y Wenallt, Abernant Road, Abernant
NSA 9.7 Land Bordered by Cefnpennar Road and Phillip Row, Cwmbach 
NSA 9.8 Dyffryn Row, Cwmbach
NSA 9.9 Remainder of Ynyscynon Farm, Cwmbach 
NSA 9.10 Land to the end of Godreaman Street, Godreaman
NSA 9.12 Rear of Maerdy Road, Maerdy
NSA 9.13 Land at Gwernllwyn Terrace, Tylorstown
NSA 9.14 Site off Fenwick Street, Pontygwaith
NSA 9.15 Old Hospital Site and School Playground, Treherbert
NSA 9.16 Site at the end of Mace Lane, Treorchy
NSA 9.17 Site off Cemetery Road, Treorchy
NSA 9.18 Hospital Site, Llwynypia
NSA 9.19 Land at Park Street, Clydach Vale
NSA 9.20 Land at Dinas Road / Graig Ddu Road, Dinas
NSA 9.21 Land at Catherine Crescent, Cymmer

Dyraniadau Tai - Ardal Strategaeth Ddeheuol

Southern Strategy Area
Policy No.Housing Allocation
SSA 10.1 Cefn Lane, Glyncoch
SSA 10.2 Trane Farm, Tonyrefail
SSA 10.3 Collenna Farm, Tonyrefail
SSA 10.4 Bryngolau, Tonyrefail
SSA 10.5 Site of the former Hillside Club, Capel Hill, Tonyrefail
SSA 10.6 Land east of Mill Street, Tonyrefail 
SSA 10.8 Land rear of Tylcha Wen Terrace, Tonyrefail
SSA 10.9 Land Part of Tylcha Ganol Farm, South of Mill Street, Tonyrefail 
SSA 10.10 Land East of Hafod Wen and North of Concorde Drive, Tonyrefail 
SSA 10.11 Land south of Brynna Road, Brynna
SSA 10.14 Penygawsi, Llantrisant
SSA 10.16 The Link Site, Pen-yr-Eglwys, Church Village 
SSA 10.18 Land south of The Ridings, Tonteg and East of Station Road, Church Village

 

Dyraniadau Cyflogaeth - Ardal Strategaeth Ogleddol

Northern Strategy Area
Policy No.Employment Allocation
NSA 14.1 Ferndale & Highfield Industrial Estate, Maerdy
NSA 14.3 Land at Former Mayhew Chicken Factory, Trecynon.
NSA 14.4 Cae Mawr Industrial Estate, Treorchy

Dyraniadau Cyflogaeth - Ardal Strategaeth Ddeheuol

Southern Strategy Area
Policy No.Employment Allocation
SSA 14.1 Coed Ely, Tonyrefail
SSA 14.2 Land South of Gellihirion Industrial Estate, Pontypridd

Dyraniadau Manwerthu - Ardal Strategaeth Ogleddol

Northern Strategy Area
Policy No.Retail Allocation
NSA 17.1 Land at Oxford Street, Mountain Ash
NSA 17.2 Land South of Hirwaun

Dyraniadau Manwerthu - Ardal Strategaeth Ddeheuol

Southern Strategy Area
Policy No.Retail Allocation
SSA 15.1 Land adjacent to Pontypridd Retail Park
SSA 15.2 Former OCC Site, Llanilid, Llanharan
SSA 15.3 Land east of Mill Street, Tonyrefail