ASC--Landing--banner

Cymorth i Oedolion yn Rhondda Cynon Taf


Support-in-community

Gwasanaethau Poblogaidd

Ein Gwasanaethau

information

Cewch wybod rhagor am sut mae Gofal Cymdeithasol i Oedolion yn gweithio a pha gymorth sydd ar gael i chi

Paying-for-care

Cewch wybod a oes angen i chi dalu am y gwasanaethau rydych chi'n eu derbyn gennym ni.

information
Gwybodaeth am gadw'ch hun a phobl eraill yn ddiogel, ac sut i roi gwybod am bryderon.
couples
Cymorth i'ch helpu chi i fyw'n annibynnol ac yn ddiogel gartref
group-training

Cymorth i bobl ag anableddau dysgu, ynghyd â'u teuluoedd a'u cynhalwyr.

Contact

Gwasanaethau arbenigol i gynorthwyo'r rheiny sydd wedi colli eu clyw neu eu golwg.

Cysylltwch â ni

Phone
Ffoniwch 01443 425003
Dydd Llun i ddydd Gwener ,
8:30am-5pm.
Phone
Ffoniwch 01443 743665
y tu allan i oriau'r swyddfa, mewn achos o argyfwng yn unig.

Mae modd i chi hefyd wneud ymholiad ar-lein

Carer

Gwybodaeth a chymorth i'ch helpu chi yn eich rôl ofalu

Presentation

Cymorth i bobl sy'n wynebu anawsterau wrth gamddefnyddio sylweddau.

House

Dewisiadau tai posibl eraill os nad yw byw gartref yn bosibl mwyach.

couples

Gwybodaeth am y ffyrdd y mae modd i ni roi cymorth lles meddyliol i chi neu rywun rydych chi'n gofalu amdano.