Paying-for-Residential-and-Nursing-Care
Canfod a fydd rhaid i chi gyfrannu’n ariannol am y gwasanaeth rydych chi’i angen
Direct-payments-Care-payments

Gwybodaeth am dderbyn taliadau ariannol yn lle gwasanaethau

Sheltered-and-Supported-Housing

Gweld sut mae talu am ofal preswyl neu ofal nyrsio

Discounts-and-exemptions
Manylion am bobl sydd yn gymwys ar gyfer gostyngiadau neu sy’n cael eu diystyru mewn perthynas â Threth y Cyngor
Council-Tax-Reductions-for-disabled
Mae’n bosibl y byddwch chi’n gymwys ar gyfer gostyngiad os oes person sy’n anabl yn barhaol yn byw gyda chi.
Help-at-home
Os yw’ch cyflog chi yn fach, mae’n bosibl y byddwch chi’n gymwys ar gyfer Budd-dal Tai i’ch helpu chi i dalu’ch rhent.
Needs-assessment-for-adults
Gofyn am asesiad o’ch anghenion i weld a ydych chi’n gymwys ar gyfer gwasanaeth gofal.