Rhoi Gofal i Bobl Eraill

Are-you-a-carer
Ydych chi’n gofalu am rywun yn eich teulu, am ffrind neu gymydog sy’n hen, yn sâl neu’n anabl?
Carers-assessments
Trafodwch eich anghenion o ran gofalu am rywun arall, a pha wasanaethau sydd ar gael yn gymorth.
Request-a-Carers-Pack
Gwybodaeth i gynhalwyr newydd.
Support-for-carers

Gwybodaeth sy’n cynnwys cylchlythyron, achlysuron, grwpiau cymorth, gofal seibiant, hyfforddiant a rhagor.

Parent-Carer-Network
Cymorth i rieni a chynhalwyr sy’n magu plentyn anabl.
Young-Adult-Carers

Cymorth, cefnogaeth a chyngor i Gynhalwyr sy’n Oedolion Ifainc 18 - 25 oed.

Carers-Champions
Aelodau o staff sy’n cynorthwyo cynhalwyr ac sy’n brif gyswllt ar gyfer gwybodaeth i gynhalwyr.
When-caring-ends

Mae cymorth ar gael hyd yn oed pan fydd gofalu yn dod i ben. Dydych chi ddim ar eich pen eich hun.