Dewis-Banner-full-width-welsh

Dewisiadau eraill yn byw yn eich cartref

Care-Homes

Gweld y cartrefi gofal yn Rhondda Cynon Taf

Sheltered-and-Supported-Housing

Gweld y canolfannau tai lloches a chymorth yn eich ardal chi.

Paying-for-Residential-and-Nursing-Care

Mae nifer o ffyrdd i dalu am eich gofal.

Supported-Living
Cefnogaeth i’ch helpu chi i fyw yn ddiogel a hapus yn eich cymuned.
Respite-care

Gweld y gofal seibiant tymor byr a’r gwasanaethau gwarchod sydd ar gael yn eich ardal.

Hospice-care-for-Adults

Mae hosbisau yn darparu gofal yn benodol ar gyfer pobl sydd â salwch terfynol ac yn rhoi cefnogaeth i’w cynhalwyr yn yr hosbis ac adref.