Skip to main content

Talu Dirwy Ci sy'n Baeddu

Mae baw cŵn yn broblem fawr yn Rhondda Cynon Taf ac mae’r Cyngor yn gweithio’n galed i fynd i’r afael â pherchnogion anifeiliaid anghyfrifol.

Mae gan y Cyngor garfan benodol o swyddogion Gorfodi a Chodi Ymwybyddiaeth sy'n gweithio i gadw'r Fwrdeistref Sirol yn lân, heb faw cŵn niweidiol.

Hysbysiad gorfodi Gofal y Strydoedd

Rhowch eich cyfeirnod 9 digid gan ddechrau gyda 3.

Neu gallwch gysylltu â ni ar 01443 425005