Skip to main content

Arian Cinio Ysgol

Mae modd i chi dalu am brydau ysgol eich plentyn ar-lein. 

Mae gan bob disgybl ei gyfeirnod cinio ysgol 10 digid ei hun. 

**Nodwch Os ydy'ch plentyn chi’n newid ysgol, bydd y cyfeirnod hefyd yn newid. **

Mae modd i chi  gysylltu ag ysgol eich plentyn i ofyn am y rhif cyfeirnod. 

I gael gwybod swm yr arian prydau ysgol sy'n weddill, cysylltwch ag ysgol eich plentyn.

Gwneud Taliad am Ginio Ysgol Ar-lein 

Gwnewch daliad am ginio ysgol ar-lein gan ddefnyddio'r ddolen isod:

 
Os bydd unrhyw broblemau wrth wneud taliad cysylltwch â swyddfa'r ysgol.