Skip to main content

Newyddion

Mae Rhaglen y Cyngor i Raddedigion bellach AR AGOR!

Mae Rhaglen y Cyngor i Raddedigion bellach AR AGOR!

Mae'n bleser gan Gyngor Rhondda Cynon Taf gyhoeddi bod ei Raglen i Raddedigion hynod boblogaidd bellach ar agor ar gyfer ceisiadau.

03 Rhagfyr 2021

Gŵyl San Steffan Lido Ponty

Gŵyl San Steffan Lido Ponty

Bydd Sesiwn Nofio boblogaidd Gŵyl San Steffan Lido Ponty yn dychwelyd yn 2021 – mae tocynnau'n mynd ar werth ddydd Llun 6 Rhagfyr.

03 Rhagfyr 2021

Cydnabyddiaeth ar gyfer cynlluniau'r Cyngor yn ystod seremoni wobrwyo genedlaethol Sefydliad y Peirianwyr Sifil

Cydnabyddiaeth ar gyfer cynlluniau'r Cyngor yn ystod seremoni wobrwyo genedlaethol Sefydliad y Peirianwyr Sifil

Mae gwaith y Cyngor mewn perthynas â gosod pont newydd yn lle pont Sain Alban, Blaenrhondda, wedi ennill gwobr gan Sefydliad y Peirianwyr Sifil. Roedd cynlluniau atgyweirio ar gyfer pont M&S, Pontypridd, hefyd wedi derbyn clod

02 Rhagfyr 2021

Cefnogi gweithgynhyrchu'n dychwelyd i hen ffatri Burberry

Cefnogi gweithgynhyrchu'n dychwelyd i hen ffatri Burberry

Mae'r Cyngor wedi darparu grant i ariannu menter leol sydd â chynlluniau cyffrous i ailddechrau gweithgynhyrchu yn hen ffatri Polikoff a Burberry yn Ynyswen. Bydd cyn-weithwyr sydd â sgiliau o'r radd flaenaf yn dychwelyd i'r safle

02 Rhagfyr 2021

Rhyddfraint y Fwrdeistref Sirol i Weithwyr Allweddol ac Arwr y Byd Rygbi

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi cymeradwyo'r argymhelliad i roi Rhyddfraint y Fwrdeistref Sirol i bob gweithiwr allweddol yn y sir ac i un o arwyr rygbi Cymru.

30 Tachwedd 2021

Cychwyn ar waith gwella'r system ddraenio ger Teras y Waun yn Ynys-hir

Mae'r Cyngor wedi dechrau gwaith ar gynllun draenio ger Teras y Waun a Heol Llanwynno yn Ynys-hir. Diben y gwaith yma, sy'n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru, yw sicrhau bod modd i geg y geuffos wrthsefyll glaw trwm

29 Tachwedd 2021

Parcio AM DDIM unwaith eto y mis Rhagfyr hwn yn Aberdâr a Phontypridd

Mae'r Cyngor wedi cadarnhau y bydd parcio AM DDIM o 10am bob dydd yn dychwelyd i Aberdâr a Phontypridd ym mis Rhagfyr, wrth i ni annog trigolion i wneud eu Siopa Nadolig yn Lleol eleni i gefnogi masnachwyr ein stryd fawr

29 Tachwedd 2021

Byddwych yn gynghorydd, byddwch y newid yr ydych chi am ei weld

Mae cynghorau yn annog mwy o fenywod a phobl o grwpiau tan-gynrychioledig i ystyried sefyll fel ymgeiswyr yn yr etholiadau lleol nesaf.

29 Tachwedd 2021

Rhybudd Tywydd Melyn oherwydd Gwyntoedd Cryfion

Dyma roi gwybod i drigolion Rhondda Cynon Taf bydd Rhybudd Tywydd Melyn yn ei le o ganlyniad i risg posib effaith gwyntoedd cryfion ar yr ardal. Bydd y rhybudd mewn grym o oriau cynnar dydd Sadwrn, 27 Tachwedd hyd at 6pm yr un diwrnod.

26 Tachwedd 2021

Neges GLIR i Berchnogion Cŵn Anghyfrifol

Mae DWY neges syml yn cael eu paentio ar y llawr mewn lleoliadau allweddol ledled Rhondda Cynon Taf mewn ymgais i atgoffa perchnogion cŵn i fod yn gyfrifol.

25 Tachwedd 2021

Chwilio Newyddion