Skip to main content

Newyddion

Cau ffordd ar ddydd Sul ar gyfer cynllun gosod wyneb newydd yn Nhrefforest

Cau ffordd ar ddydd Sul ar gyfer cynllun gosod wyneb newydd yn Nhrefforest

Dyma roi gwybod i drigolion y bydd gwaith gosod wyneb newydd yn cael ei gynnal yn Stryd y Parc #Trefforest ar ddau ddydd Sul (18 a 25 Mehefin) er mwyn tarfu cyn lleied â phosibl

09 Mehefin 2023

73 o brosiectau wedi'u cymeradwyo ar gyfer cyfran o Gronfa Ffyniant Gyffredin Llywodraeth y DU a rhagor o Grantiau Cymunedol wedi'u cyhoeddi

73 o brosiectau wedi'u cymeradwyo ar gyfer cyfran o Gronfa Ffyniant Gyffredin Llywodraeth y DU a rhagor o Grantiau Cymunedol wedi'u cyhoeddi

Mae 73 o brosiectau cymunedol ar draws Rhondda Cynon Taf wedi cael cyllid yn rhan o Gronfa Ffyniant Gyffredin Llywodraeth y DU.

07 Mehefin 2023

Asesu cyflwr ochr y mynydd ar yr A4061 Ffordd y Rhigos

Asesu cyflwr ochr y mynydd ar yr A4061 Ffordd y Rhigos

Cynhelir archwiliad manwl o'r rhwydi creigiau wrth Ffordd y Rhigos dros yr haf yn dilyn tân gwyllt mawr y llynedd. Bydd raid defnyddio goleuadau traffig ychwanegol, ond fydd dim angen cau'r ffordd

07 Mehefin 2023

Penodi Maer Rhondda Cynon Taf

Penodi Maer Rhondda Cynon Taf

Penodwyd y Cynghorydd Wendy Lewis yn Faer Rhondda Cynon Taf yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol diweddar y Cyngor. Mae hi wedi dewis pedair elusen ar gyfer ei chyfnod yn y rôl ac mae'n edrych ymlaen at godi ymwybyddiaeth ac arian ar eu...

06 Mehefin 2023

Achlysur cymunedol ar gyfer cynllun datblygu Aberpennar gyda Linc Cymru

Caiff trigolion eu gwahodd i achlysur cymunedol lleol yn Aberpennar i gael rhagor o wybodaeth am ddatblygiad arfaethedig newydd a fydd yn cefnogi gofal preswyl dementia a llety gofal ychwanegol, sydd wedi'i gynllunio ar gyfer hen...

05 Mehefin 2023

Y diweddaraf am y gwaith, wrth i Arweinydd y Cyngor ymweld â safle gwaith Pont y Castell

Cafodd y bont ei difrodi yn ystod Storm Dennis ac felly'n cael ei dymchwel. Bydd pont barhaol newydd yn cael ei chodi yr haf yma

02 Mehefin 2023

Cynnydd da yn cael ei wneud ar y safle ar gyfer cyfleusterau ysgol newydd y Ddraenen Wen

Mae Aelod o'r Cabinet ar faterion Addysg y Cyngor wedi ymweld â staff a disgyblion yn y Ddraenen Wen, ac wedi gweld y cynnydd sy'n cael ei wneud tuag at adeiladu cyfleusterau addysg newydd o'r radd flaenaf a fydd yn cael eu...

02 Mehefin 2023

Hwyl yr Haf yn Nhaith Pyllau Glo Cymru!

Mae llawer yn digwydd yn Nhaith Pyllau Glo Cymru haf eleni! Y dilyn ein clwb Archaeoleg boblogaidd i blant, am undydd yn unig, rydyn ni'n cynnal Gŵyl Archaeoleg yn y lleoliad!

31 Mai 2023

Ysgol Rithwir i Blant sy'n Derbyn Gofal

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi lansio 'ysgol rithwir' ar-lein. Bydd y gwasanaeth newydd allweddol yma'n cefnogi ysgolion lleol i ddarparu addysg i blant a phobl ifainc sy'n derbyn gofal.

30 Mai 2023

Â'r haf ar y gorwel, bydd y rownd nesaf o docynnau ar gyfer Lido Cenedlaethol Cymru, Lido Ponty yn cael eu rhyddhau

Â'r haf ar y gorwel, bydd y rownd nesaf o docynnau ar gyfer Lido Cenedlaethol Cymru, Lido Ponty yn cael eu rhyddhau ddydd Mawrth, 30 Mai.

26 Mai 2023

Chwilio Newyddion