Skip to main content
Visit Rhondda Cynon Taf, South Wales - Croeso

Cerfluniau Evan James a James James

 
Ym mis Gorffennaf 1930, cafodd y gofeb i  Evan James (1809-1878) a James James  (1833-1902), y tad a'r mab o  Bontypridd  a wnaeth gyfansoddi ein hanthem genedlaethol eiconig  Hen Wlad fy Nhadau, ei dadorchuddio.
Evan James Statue
Cerfluniau Evan James a James James

Mae'r ddau gerflun wedi'u gwneud o efydd, ac maen nhw'n dangos dau ffigur mewn gwisg Geltaidd - dyn yn gafael mewn telyn, sy'n cyfleu cerddoriaeth, a menyw sy'n cyfleu barddoniaeth.