Skip to main content
Visit Rhondda Cynon Taf, South Wales - Croeso

Parc Aberdâr

Mwynhewch antur yn yr awyr agored ym Mharc Aberdâr!

Mae gan y man agored gwych yma o'r Oes Fictoria bob dim sydd ei angen arnoch chi i fwynhau diwrnod i'r Brenin – boed hynny yn rhan o un o'n hachlysuron neu trwy fwynhau'r amgylchoedd.

Os ydych chi'n hoff iawn o gychod olwyn, man chwarae antur, caffi ar y safle, hufen iâ a mannau agored i'w harchwilio, dewch i ymweld â ni!