Skip to main content
Visit Rhondda Cynon Taf, South Wales - Croeso

Man Chwarae

 

Man Chwarae

Mae ein man chwarae ni'n cynnig oriau o hwyl ac yn addas i blant o bob oed. Mae'r man chwarae'n cynnwys offer aml chwarae ar gyfer plant bach a rhedfa ar gyfer plant hŷn. Mae yna ddigon o bethau i'w cadw nhw'n weithgar ac yn hapus.

Cychod 

Cafodd y llyn ei ailosod fel llyn cychod yn ystod yr haf yn 2017 a chewch chi olygfa wahanol o'r parc yma

Cafe---Lake---Bandstand---Fountains---Flowers---Birds---2018-43
Cychod i'w Llogi

Dewiswch alarch neu ddraig ac ymlacio ar y dŵr gan fwynhau'r golygfeydd a gweld ychydig o'r bywyd gwyllt sy'n byw yn y parc.

Mae'r atyniad yma ar agor bob dydd* rhwng 10am a 5pm yn ystod gwyliau ysgol a phob penwythnos yn ystod adegau tawel (rhwng y Pasg a diwedd mis Medi).

Pris: £5 fesul 30 munud.

*Nodwch fod hyn yn dibynnu ar amodau tywydd.