Skip to main content
Visit Rhondda Cynon Taf, South Wales - Croeso

Oriau agor, trafnidiaeth, parcio a rhagor o wybodaeth ddefnyddiol

 

Oriau agor y Parc

Ionawr

7:00 am - 5:00 pm

Chwefror

7:00 am - 5:30 pm

Mawrth

7.00am - 6.30pm

Ebrill

7:00 am - 8:30 pm

Mai

7.00 am - 9:00 pm

Mehefin

7:00 am - 9:00 pm

Gorffennaf

7:00 am - 9:00pm

Awst

7:00 am - 9:00 pm

Medi

7:00 am - 8:30 pm

Hydref

7:00 am - 6:30 pm

Tachwedd

7:00 am - 5:00 pm

Rhagfyr

7:00 am - 5:00 pm

Cŵn

Rydyn ni'n croesawu cŵn yn y parc ond bydden ni'n ddiolchgar pe baech chi'n eu cadw nhw ar dennyn ac yn codi'u baw. I gael ragor o wybodaeth, darllenwch ein Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus

Sut i gyrraedd

Mewn car

Mae Parc Aberdâr llai na milltir i ffwrdd o ganol tref Aberdâr oddi ar y B4275 (Hirwaun Road). Os ydych chi'n defnyddio dull llywio â lloeren, ein cod post yw CF44 8BN.

Maes Parcio i'r Anabl

Mae ein maes parcio i bobl anabl wedi'i leol ym Mharc Aberdâr. Mae'r mynediad i'r maes parcio ar yr ochr dde oddi ar Glan Road (tua hanner ffordd lan y bryn o'r goleuadau traffig ar gornel tafarn White Lion).

Cyfleusterau parcio amgen

Ar y bws

Mae cwmni Stagecoach yn gweithredu gwasanaethau cyson o Orsaf Fysiau Aberdâr tuag at Barc Aberdâr. Mae yna sawl safle bws ar hyd y B4275 (Hirwaun Road). Gwasanaethau:  6; 7; 8; 9; 11A; 11C; 89. Mae'r gwasanaeth yn cael ei gynnal tua bob 10 munud.

Ar y Trên

Mae cwmni Trafnidiaeth Cymru yn gweithredu gwasanaethau cyson o Orsaf Drenau Caerdydd Canolog neu Bontypridd i Orsaf Drenau Aberdâr (bob 30 munud). Mae'r orsaf drenau tua 5 munud i ffwrdd o orsaf fysiau/tacsis Aberdâr.

Cysylltwch â ni

Llenwch ein ffurflen gan nodi natur eich ymholiad, a byddwn ni'n cysylltu â chi cyn gynted ag y bo modd.