Ffyrdd, palmentydd a llwybrau

report-street-light-problem
Rhoi gwybod am broblem ar-lein gan ddefnyddio'n map rhyngweithiol.
report-pothole
Rhoi gwybod am broblem ar-lein.
skip-permit
Cyflwyno cais ar gyfer defnyddio sgip ar ffordd/priffordd gyhoeddus.
litter-enforcement
Rhoi gwybod am broblem sbwriel
clearing-drains-gullies
Proses clirio cwteri a charthfosydd.
Environmental-Health-and-Pollution

Adrodd baw cŵn a gwasanaethau eraill sy'n gysylltiedig â chŵn.

Snow-Gritting-Lorry
Edrychwch ar sut rydym ni'n graeanu eich ffyrdd, dod o hyd i'ch bin girt agosaf, gofyn am newydd, ailosod neu ail-lenwi.
road-works-weekly-updates
Gweld y newyddion diweddaraf am waith ffordd yn eich ardal chi.
clearing-drains-gullies
Gweld mathau o berygl llifogydd a sut y gellir ei reoli gan Awdurdodau Rheoli Risg i leihau'r perygl o lifogydd.