Dog-Fouling

Cliciwch i dalu dirwy ci sy'n baeddu.

Dog-Animal-Fouling

Gofynnwch fod baw cŵn yn cael ei lanhau.

Contaminated-Land

Gofynnwch fod bin baw cŵn llawn yn cael ei wacáu neu fod bin newydd yn cael ei osod yn lle bin sydd wedi'i ddifrodi.

Litter-Bins

Gwnewch gais am fin baw cŵn mewn lleoliad newydd.

Dog-Fouling

Edrychwch ar y rheolau a'r trefniadau newydd ar gyfer mynd â chŵn am dro mewn parciau, caeau chwaraeon, cyrtiau chwaraeon a mannau cyhoeddus ger eich cartref chi.

Lost-or-stray-dogs

Gwneud cais ar-lein am fonitro ardal

Lost-or-stray-dogs

Rhoi gwybod am gi coll neu gi crwydr.

Lost-or-stray-dogs
Rhowch wybod am broblem gyda pherchennog cŵn anghyfrifol.