Skip to main content

Gwneud cais am batrôl materion cŵn

Mae ein Swyddogion Gofal y Strydoedd yn monitro'r strydoedd yn rheolaidd i wneud yn siŵr bod perchnogion cŵn yn codi baw eu cŵn ac yn cael gwared â baw eu cŵn yn y ffordd gywir ac yn trin eu cŵn yn y ffordd gywir.

Os ydych wedi sylwi ar fater cŵn mewn unrhyw ardal, cewch chi wneud cais ar-lein am fonitro'r mater gan ein Swyddogion Gofal y Strydoedd.

Gwneud cais ar-lein am fonitro ardal
Byddwn ni'n trefnu monitro'r ardal dan sylw o fewn 5 diwrnod gwaith.