Skip to main content

Adrodd baw cŵn

Rydyn ni'n glanhau baw cŵn ac yn gwacáu biniau baw cŵn ar ein strydoedd ac yn ein parciau'n gyson.

Hefyd, mae gyda ni garfan o Swyddogion Gofal y Strydoedd sy'n cerdded y strydoedd er mwyn sicrhau bod perchenogion cŵn yn cael gwared ar faw eu cŵn yn y ffordd gywir.

Os ydych chi'n gweld problem baw cŵn, mae modd i chi roi gwybod i ni amdani.

Mae modd gwneud cais i gael gwared ar faw cŵn ar-lein.

Byddwn ni'n cael gwared â'r baw cŵn o fewn 3 diwrnod gwaith.

 

Tudalennau Perthnasol