Skip to main content

Cŵn swnllyd

Os oes gennych chi broblem gyda chŵn sy'n cyfarth, y peth cyntaf dylech chi ei wneud yw siarad â'r perchennog, sydd efallai ddim yn ymwybodol bod y cyfarth yn achosi problem.
Rhowch wybod am broblem llygredd

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu gwynion, ffoniwch y Wardeniaid Cŵn ar 01443 425001.

 

Tudalennau Perthnasol