Skip to main content

Atyniadau Lleol

 

Mae llond y lle o bethau yn digwydd yn Rhondda Cynon Taf. Mae modd gweld rhestr lawn o atyniadau, teithiau cerdded a rhagor ar wefan www.croesorhct.cymru.

Mae Gŵyl Cegaid o Fwyd Cymru yn agos iawn i ganol tref Pontypridd. Yma, bydd modd dod o hyd i beiriannau arian parod, tafarndai, bwytai a marchnad dan do arbennig.

Dyma restr o atyniadau sy'n agos i'r achlysur – beth am ymweld â nhw dros y penwythnos?

lido-Ponty-Visit-RCT-Welsh visit-rct-banner-WME BWB-The-Royal-Mint