Skip to main content

Cyrraedd

Cyfarwyddiadau a Mannau Parcio

Ar y ffyrdd

Dilynwch draffordd yr M4 hyd at gyffordd 32, a chymryd yr A470 i Bontypridd. Does dim modd parcio ar y safle, ond mae sawl maes parcio i'r cyhoedd o fewn 5 munud o Barc Coffa Ynysangharad. Mae parcio am ddim ar ddydd Sul.

Meysydd Parcio

  • Maes Parcio Gas Road, Taff Street, Berw Road, CF37 2AA Arhosiad Byr - 24 awr
  • Maes Parcio Goods Yard, CF37 5RG Arhosiad Hir - 24 awr
  • Maes Parcio Heol Sardis, Heol Sardis, CF37 1LE Arhosiad Hir - Oriau Agor 7.00am-7.00pm (Dydd Llun-Dydd Sadwrn, ac eithrio gwyliau'r banc)
  • Maes Parcio Tŷ Pennant, Mill Street, CF37 2FW

Gweler hysbysiadau'r maes parcio am oriau agor

Ar y trên

  • Gorsaf Drenau Pontypridd, 121 Broadway, Pontypridd, CF37 1BE

O Orsaf Drenau Caerdydd Canolog i Orsaf Pontypridd. Ymholiadau: 08457 484 950.

Ar y Bws

  • Gorsaf Fysiau Pontypridd, Morgan Street, Pontypridd, CF37 2DS

O Orsaf Drenau Caerdydd Canolog i Orsaf Fysiau Pontypridd. Ymholiadau: 0871 200 2233.