Skip to main content

Noddwyr

 Nathaniel Car Sales

Mae Nathaniel Cars, sydd wedi bod yn gwerthu ceir i drigolion Rhondda Cynon Taf a thu hwnt ers mwy na 35 mlynedd yn noddi rhaglen Achlysuron RhCT eleni. Mae gan y cwmni dibynadwy yma safleoedd yng Nghaerdydd a Phen-y-bont ar Ogwr.
Mae’r garfan wrthi’n trefnu achlysuron trwy gydol o flwyddyn gan sicrhau bod rhywbeth at ddant pawb – a hynny gyda chefnogaeth Nathaniel Cars sy’n awyddus i ddweud diolch i gymunedau Rhondda Cynon Taf.

Meddai Wayne Griffiths, Rheolwr-Gyfarwyddwr Nathaniel Cars "Mae Nathaniel MG yn falch iawn o fod yn bartner ar gyfer rhaglen achlysuron bywiog Cyngor Rhondda Cynon Taf ar gyfer 2022. Mae cymaint o achlysuron cyffrous ac amrywiol wedi'u trefnu, sy'n gweddu cynhyrchion a gwasanaethau amrywiol Nathaniel Cars i'r dim. Rydyn ni'n edrych ymlaen yn fawr at weld a siarad â'n cwsmeriaid lleol a chyflwyno ein cerbydau trydanol cyffrous a fforddiadwy, gan gynnwys y MG ZS EV, y car trydan mwyaf poblogaidd yng Nghymru."

Os hoffech chi noddi un neu fwy o'n hachlysuron 'Be' Sy Mlaen RhCT' yn 2022, mae rhagor o wybodaeth yma.

 

Nathaniel cars