Skip to main content
Lido Ponty - National Lido of Wales

Mae tocynnau ar gyfer sesiynau o 14 Awst ar werth nawr.

Cofiwch ein bod ni AR GAU o ddiwedd y dydd 30 Gorffennaf tan 14 Awst.

Mae tocynnau ar gael o hyd ar gyfer sesiynau hyd at 30 Gorffennaf

Prynwch Docynnau     Amserlen

 

 

Lido Ponty

Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM Y LIDO

dymor yr haf yn ailddechrau ddydd Mercher 14 Awst.

Disgrifiad
Bydd defnyddwyr brwd Lido Ponty yn falch o gael gwybod bod prif dymor yr haf yn ailddechrau ddydd Mercher 14 Awst.
Lido-Merchandise-banner
 
Baby-At-Lido

Am ddiwrnod arbennig i'r teulu, dewch i ailfyw hwyl y dyddiau gynt...

Nofio

 
food
LLE ARBENNIG I FWYTA AC YFED

Cewch flasu danteithion hyfryd wrth ymlacio gyda'ch teulu a'ch ffrindiau.

BWYDYDD A DIODYDD

 
lido-old-pool-shot
TREFTADAETH LIDO PONTY

Cafodd ei adeiladu yn 1927 mewn dull oedd yn nodweddiadol o'r cyfnod...

Edrych Yn Ôl

kids-swing-1

CHWARAE'R LIDO

 

Bydd yr ardal chwarae antur newydd yma yn cynnig hwyl a sbri i blant o bob oed a gallu.

Dyma'r lle delfrydol i chwarae'n ddiogel a gwneud ffrindiau newydd. Caiff plant chwarae ar siglenni, sleidiau, si-sos ac offer cydbwyso – a'r cyfan â naws leol – yn ogystal â chwarae llawn dychymyg a chwarae'n rhydd.

Grogg-Sheeps

Mwynhau diwrnod allan yn Rhondda Cynon Taf

 

Mae llond llaw o bethau i wneud yn Rhondda Cynon Taf. Mae ein hatyniadau i ymwelwyr yn unigryw iawn. Maen nhw'n cynnwys Profiad y Bathdy Brenhinol a Taith Pyllau Glo Cymru - Pharc Treftadaeth Cwm Rhondda. Mwynhewch yn yr awyr iach - ewch i barciau gwledig Cwm Dâr a Barry Sidings neu ewch ar un o'n teithiau cerdded, gan fwynhau golygfeydd godidog yr ardal. Beth am baratoi picnic a mynd ar grwydr? Neu ewch i un o'n tai bwyta a chaffis sy wedi ennill gwobrau, a llenwch eich bol.

Trefnwch eich ymweliad heddiw
 
twitter-logo
facebook-logo
 
 
cadw logo RCT CBC Logo lottery fund logo erdf logo