O 7 Ionawr 2019 bydd yn rhaid i ddraenio dŵr wyneb ar gyfer datblygiadau newydd gydymffurfio â safonau cenedlaethol gorfodol newydd ar gyfer draenio cynaliadwy (SuDs) yng Nghymru. Dewch i wybod mwy.

Rheoli Adeiladu

Mae rheoliadau adeiladu yn safonau gofynnol ar gyfer cynllunio, adeiladu ac addasu ar gyfer bron pob adeilad. Cânt eu datblygu gan y Llywodraeth a'u cymeradwyo gan y Senedd.

Building-Control
Find out if you need building regulations approval.
Planning-Applications
There are different applications depending on the work you do.
European-funding-advice
Find out how to pay your building control fees.
Planning-and-Building
Our officers carry out site inspections of work in progress.
Local-land-charges-search
View frequently asked question relating to Building Control
Dangerous-structures
Building Control has a responsibility to deal with dangerous buildings as they occur.