Skip to main content

Gwneud Cais am Gymeradwyo Rheoliadau Adeiladu

Tri gwahanol fath o gais sydd, yn gofyn am wahanol fathau o wybodaeth;
Building-Control

Y dull traddodiadol o'n hysbysu o'r gwaith arfaethedig.

Planning-Applications

Hysbysiad i'r Cyngor o'ch bwriad i gyflawni gwaith adeiladu

Local-development-Plans

Pan fyddwch wedi cyflawni gwaith heb gymeradwyaeth Rheoliadau Rheoli Adeiladu

 

Gwneud cais drwy ebost: 

Llenwi'r Cais Rheoliadau Rheoli Adeiladu a'i gyflwyno

Darllen Nodiadau Canllaw Cais Rheoli Gwaith Adeiladu
Pan fyddwch chi’n clicio ar 'Submit', bydd y cais yn mynd i’r adran briodol.

Ffon - 01443 281156