Skip to main content

Ffïoedd Rheoli Adeiladu

Hoffech chi gael dyfynbris am gyflawni swyddogaeth reoli adeiladu ar eich gwaith adeiladu? Croeso i chi gysylltu â ni.

Awdurdodwyd yr Awdurdod Lleol gan y cynllun codi tâl i godi tâl am y rhan fwyf o'r swyddogaethau rheoli adeiladu a gyflawnir ganddo, neu mewn cysylltiad â nhw.

Ffïoedd Rheoli Adeiladu

Talu drwy'r ffôn 01443 281156

Dylid gwneud sieciau yn daladwy i:

Gwasanaeth Rheoli Adeiladu
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
Tŷ Sardis,
Heol Sardis,
Pontypridd.
CF37 1DU

E-bost: rheoliadeiladu@rhondda-cynon-taf.gov.uk