Skip to main content

Ffïoedd Rheoli Adeiladu

Gall rhestr o ffioedd Rheoli Adeiladu cael ei weld isod:

Ffioedd Rheoli Adeiladu

Hoffech chi gael dyfynbris am gyflawni swyddogaeth reoli adeiladu ar eich gwaith adeiladu? Croeso i chi gysylltu â ni.

Awdurdodwyd yr Awdurdod Lleol gan y cynllun codi tâl i godi tâl am y rhan fwyf o'r swyddogaethau rheoli adeiladu a gyflawnir ganddo, neu mewn cysylltiad â nhw.

Os nad ydych yn siwr pa ffioedd sydd yn rhaid iddoch dalu, cysylltwch a ni:

Ffon: 01443 281156
Ebost: rheoliadeiladu@rctcbc.gov.uk

Dylid gwneud sieciau yn daladwy i:

Gwasanaeth Rheoli Adeiladu
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Llawr 2,

2 Llys Cadwyn,

Pontypridd,

CF37 4TH