Reilly Morgan - Goruchwyliwr Safle dan Brentisiaeth

Enw: Reilly Morgan 

Blwyddyn dechrau'r brentisiaeth: 2021

Swydd bresennol: Goruchwyliwr Safle dan Brentisiaeth

Beth oeddech chi'n ei wneud cyn dechrau'r brentisiaeth?

Fe wnes i weithio mewn sawl lle a chwblhau tair blynedd yn y coleg.

Pam cyflwynoch chi gais am le ar y rhaglen brentisiaethau?

Roedd y rhaglen yn gyfle gwych ac rwy'n falch iawn fy mod i wedi gwneud cais.

Pa gyfleoedd datblygu ydych chi wedi'u cael ers dechrau gweithio gyda Chyngor RhCT?

Rydw i wedi cael nifer o gyfleoedd i ddatblygu wrth weithio i Gyngor RhCT. Mae fy sgiliau arwain a sgiliau TGCh wedi gwella'n fawr ac rwy' wedi magu hyder.

Beth oedd yr uchafbwyntiau?

Cwrdd â phobl newydd a chael cyfle i ddysgu am faes newydd.

Disgrifiwch eich prentisiaeth mewn 3 gair

Cyffrous – Heriol – Dysgu

Argymhellion i ymgeiswyr:

Byddwn i'n annog unrhyw un sydd â diddordeb mewn gwneud cais am brentisiaeth i fanteisio ar y cyfle.