Swyddi mewn Ysgolion

I chwilio am swyddi mewn ysgolion, ewch i'n

Mae rhai rolau eraill nad ydyn nhw'n ymwneud ag addysgu, megis arlwyo a glanhau hefyd ar gael ar dudalen swyddi'r Cyngor

Chwilio am rai rolau sy'n unigryw i ysgolion cyfrwng Cymraeg.

Amrywiaeth a Chynhwysiant

A chithau'n weithiwr, gallwch chi ddisgwyl ymrwymiad gan yr Uwch Garfan Rheoli i ddarparu cyfleoedd cyfartal i bawb, lle mae pob aelod o staff yn teimlo eu bod nhw'n cael eu gwerthfawrogi ac yn gallu cyflawni eu llawn botensial.  Mae hyn yn cynnwys:

  • Uwch Hyrwyddwr Amrywiaeth yr Uwch Garfan Rheoli sy'n hyrwyddo diwylliant cynhwysol mewn modd rhagweithiol.  
  • Ymagwedd dim goddefgarwch tuag at aflonyddu a gwahaniaethu.
  • Y cyfle i fod yn aelod o rwydwaith staff sy'n darparu cymorth cyfoedion ac sy’n cyfrannu at newid sefydliadol o ran materion diwylliant.

Darllenwch ragor am ein hymrwymiad yn ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol.

Tudalennau yn yr Adran Hon