Skip to main content

Lido Ponty – 64,000 o ymwelwyr, ac estyn y tymor nofio

Lido water

Mae'r Cyngor yn cadarnhau y bydd tymor yr haf ar gyfer Lido Cenedlaethol Cymru, Lido Ponty, yn cael ei ymestyn oherwydd y galw hyd yn hyn er gwaethaf y cyfyngiadau COVID-19.

Mae'r Lido, a fwriodd 64,000 o ymwelwyr eleni ar y penwythnos, wedi gweld galw sylweddol am leoedd sydd tu hwnt i'r capasiti 1,000 o leoedd y dydd y mae'r Cyngor wedi gallu ei gynnig oherwydd y cyfyngiadau Iechyd Cyhoeddus sydd ar waith er mwyn cyfyngu ar drosglwyddo COVID-19.

I gydnabod hyn, mae'r Cyngor yn edrych i ymestyn y trefniadau agor tan ddydd Sul, 3 Hydref. Gan ddechrau ddydd Llun, Medi 6, bydd yr holl sesiynau cyhoeddus yn cael eu hymestyn fel a ganlyn:

Bydd y ddwy sesiwn ben bore yn aros am 6:30 am i 7:30 am a 7:45 am i 8:45 am, gyda dwy sesiwn prynhawn yn parhau o ddydd Llun i ddydd Gwener, 4:00 pm i 5:00 pm a 5:30 pm i 6:30 am. Bydd y sesiynau penwythnos yn aros yr un peth, gyda'r ddwy sesiwn ben bore ac yna saith sesiwn gweithgaredd hwyliog yn cychwyn am 9:00 am.

Meddai'r Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf: “Rwy’n falch o gadarnhau bod y Cyngor yn ceisio ymestyn tymor yr haf ar gyfer Lido Cenedlaethol Cymru, Lido Ponty tan ddydd Sul, 3 Hydref.

“Er gwaethaf y cyfyngiadau ar nifer y lleoedd dyddiol mae modd inni eu darparu, mae’r Lido wedi cael tymor hynod boblogaidd gyda thros 64,000 o bobl yn mynychu hyd yn hyn.

“Oherwydd y galw sylweddol, rydyn ni nawr yn edrych i ymestyn tymor yr haf tan ddydd Sul, 3 Hydref er mwyn rhoi cyfle i gynifer o bobl â phosib fwynhau’r Lido.”

Bydd y cyfyngiadau ar nifer y lleoedd y dydd yn parhau i fod er budd diogelwch y cyhoedd.

Am ragor o wybodaeth a manylion ynglŷn â chadw lle, ewch i www.lidoponty.co.uk

Wedi ei bostio ar 02/09/21