Skip to main content

Ysgolion

 
Yn rhan o'r rhaglen BuddsoddiadRhCT, bydd y Cyngor yn buddsoddi mwy na £100m mewn ysgolion ledled y fwrdeistref sirol rhwng nawr a 2018/9.

Caiff y rhan fwyaf o'r arian ei fuddsoddi yn rhaglen uchelgeisiol y Cyngor, sef rhaglen Ysgolion y 21ain Ganrif sydd, ar y cyd â chymorth Llywodraeth Cymru, wedi bod o fudd i nifer o gymunedau ledled RhCT. Gweler rhagor o wybodaeth am Raglen Buddsoddi Ysgolion 21ain Ganrif y Cyngor.

Mae'r Cyngor hefyd yn buddsoddi £2 miliwn mewn amrywiaeth o welliannau a fydd yn fuddiol i ysgolion, disgyblion a staff ledled y fwrdeistref sirol. Gweler rhestr lawn o'r gwaith sydd wedi'i gynllunio er mwyn gwella ysgolion.

Eich milltir sgwâr

Rhowch eich cod post i weld sut mae eich ardal leol yn elwa o'r buddsoddiad gwerth £200 miliwn. 

Nodwch eich cyfeiriad i weld y canlyniadau